Artykuł archiwalny nr: 2274 z dnia 23 czerwca 2004Drukuj

Komunikat dla lekarzy wystawiających zlecenia na zaopatrzenie [A]

KOMUNIKAT DLA LEKARZY
WYSTAWIAJĄCYCH ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE
W SPRZĘT ORTOPEDYCZNY I ŚRODKI POMOCNICZESzanowni Państwo!

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że materię wskazań medycznych uzasadniających wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w środki ortopedyczne i pomocnicze reguluje następujące rozporządzenie Ministra Zdrowia:
   - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 85 poz.787)
do którego treści odsyłał komunikat zamieszczony w dniu 16 maja 2003 r. na stronach WOW NFZ w dziale Komunikaty/ Informacje dla świadczeniodawców/Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze/ limity cen i wykazy środków/ rozporządzenie - wykaz przedmiotów).

Jednocześnie informujemy, że Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ wystąpił z pismem do Centrali NFZ, w którym wnioskował o przedłożenie przez Centralę NFZ Ministerstwu Zdrowia propozycji zmian wyżej wskazanego rozporządzenia. Proponowane zmiany miałyby na celu przyporządkowanie do określonych w rozporządzeniu wskazań medycznych konkretnych oznaczeń alfanumerycznych jednostek nozologicznych zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych (Klasyfikacja ICD-10).Ryszard Stangierski
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu ZdrowiaŹródło: Wydział Świadczeń Zdrowotnych

Zamieszczono: Olbrot Agnieszka, Biuro Dyrektora WOW NFZ

Ostatnia aktualizacja: 2004-12-29

Komunikat przeczytano 5657 razy


© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2015