Strona główna WOW NFZ  |  Mapa serwisu WOW NFZ  |  Kontakt    
Dane na dzień: 2020-10-21
Informator Gdzie się Leczyć
<< początek

Wybierz rodzaj umowy (zakres świadczeń):

 1. Umowa w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
  poradnie i badania specjalistyczne np.: poradnia chirurgiczna, poradnia ginekologiczno-położnicza, tomog rafia komputerowa, gastroskopia, itp.
 2. Umowa w rodzaju: Leczenie Stomatologiczne
  np.: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii, itp.
 3. Umowa w rodzaju: Leczenie Szpitalne
  oddziały szpitalne i badania np.: oddział chirurgiczny, oddział neurologiczny, chemioterapia, radioterap ia, itp.
 4. Umowa w rodzaju: Opieka Paliatywna i Hospicyjna
  np.: świadczenia w hospicjum domowym, porada w poradni medycyny paliatywnej, itp.
 5. Umowa w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
  np.: świadczenia w oddziale psychiatrycznym, świadczenia w poradni leczenia uzależnień, świadczenia w po radni zdrowia psychicznego, itp.
 6. Umowa w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna
  np.: poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nocna i świąteczna podstawowa opieka medyczna, pora dnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej, itp.
 7. Umowa w rodzaju: Profilaktyczne Programy Zdrowotne
  np.: program badań prenatalnych, profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka raka piersi, itp.
 8. Umowa w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza
  np.: fizjoterapia domowa, rehabilitacja neurologiczna, itp.
 9. Umowa w rodzaju: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze
  np.: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej, itp.
 10. Umowa w rodzaju: Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie
  np.: badania genetyczne, hemodializoterapia, tlenoterapia domowa, itp.