WOW NFZ Home Page

ZIP

Zintegrowany Informator Pacjenta - system dla ubezpieczonych, umożliwia pacjentom sprawdzanie on-line historii swojego leczenia.
WOW NFZ Home Page

Gdzie się leczyć?

Informacje o świadczeniach (poradnie, oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, itp.) udzielanych w ramach umowy z WOW NFZ.
WOW NFZ Home Page

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.
WOW NFZ Home Page

Pacjent w Unii Europejskiej

Informacje o UE i świadczeniach zdrowotnych, jakie w krajach członkowskich oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskają ubezpieczeni w NFZ.
WOW NFZ Home Page

Listy oczekujących

Chcesz wiedzieć gdzie najkrócej czeka się na wizytę? Skorzystaj z nowej wyszukiwarki.
Akademia NFZ
Akademia NFZ
Akademia NFZ
Komunikaty dla kombatantów
Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi
Nie zabieraj organów do nieba
Statystyka JGP
ePUAP
ZUS - Platforma Usług Elektronicznych
bip
 
UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  

Nowości

 2014-10-21
! Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

inf. Głównego Inspektoratu Sanitarnego » 

 2014-10-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2014 - rozstrzygnięcie postępowań

w zakresie: świadczenia w zakresie endokrynologii, świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieci  » 

 2014-10-20
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2014 - ceny oczekiwane

w zakresie: program lekowy - leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem  » 

 2014-10-20
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2014 - ceny oczekiwane

w zakresie: program lekowy - leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej w tym leki w programie lekowym - leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej » 

 2014-10-20
! Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2014 - ogłoszenie postępowań

w zakresie: program lekowy - leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej w tym leki w programie lekowym - leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej oraz leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem w tym leki w programie lekowym - leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem  » 

 2014-10-20
Komunikat w sprawie skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

dot. wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015r. obowiązku wystawiania skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa  » 

 2014-10-17
! Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

dot. spotkań informacyjnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej » 

 2014-10-14
! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2014 - ogłoszenie postępowań

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia  » 

 2014-10-14
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2014 - unieważnienie postępowań

zakres świadczeń: teleradioterapia i brachyterapia » 

 2014-10-13
! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2014 - ogłoszenie postępowania

Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia, na obszarze powiatu słupeckiego  » 

 2014-10-10
! Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - odstąpienie od kontraktowania świadczeń

Informacja o zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - aktualizacja komunikatu z dnia 17.09.2014r. » 

 2014-10-08
! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2014 - ogłoszenie postępowania

w zakresie: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci; świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci -zakres skojarzony z 02.1581.001.02 » 

 2014-10-02
 2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

 2014-06-14
Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »