ZIP [6781]

ZIP

Zintegrowany Informator Pacjenta - system dla ubezpieczonych, umożliwia pacjentom sprawdzanie on-line historii swojego leczenia.
Gdzie się leczyć? [6782]

Gdzie się leczyć?

Informacje o świadczeniach (poradnie, oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, itp.) udzielanych w ramach umowy z WOW NFZ.
Profilaktyka [6812]

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.
Pacjent w Unii Europejskiej [6784]

Pacjent w Unii Europejskiej

Informacje o UE i świadczeniach zdrowotnych, jakie w krajach członkowskich oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskają ubezpieczeni w NFZ.
Listy oczekujących [6785]

Listy oczekujących

Chcesz wiedzieć gdzie najkrócej czeka się na wizytę? Skorzystaj z nowej wyszukiwarki.
 
UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  

Nowości

 2015-11-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2015 – rozstrzygnięcie postępowań

w zakresie: świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej; świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02; świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej-diagnostyka onkologiczna » 

 2015-11-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2015 - unieważnienie postępowania

w zakresie: świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej; świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02; świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej-diagnostyka onkologiczna » 

 2015-11-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2015 - unieważnienie postępowania

w zakresie: świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej; świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02; świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej-diagnostyka onkologiczna » 

 2015-11-20
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW - RATOWNICTWO MEDYCZNE - dotyczący rozliczenia świadczeń

finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757).  » 

 2015-11-19
Punkty mobilne ZIP - grudzień - Poznań i Gniezno

zapraszamy do założenia konta w ZIP! » 

 2015-11-13
! Uwaga! Lista gabinetów stomatologicznych dla dzieci

które mają niewykorzystane środki na leczenie do końca 2015 roku » 

 2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

 2014-06-14
Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »