WOW NFZ Home Page

ZIP

Zintegrowany Informator Pacjenta - system dla ubezpieczonych, umożliwia pacjentom sprawdzanie on-line historii swojego leczenia.
WOW NFZ Home Page

Gdzie się leczyć?

Informacje o świadczeniach (poradnie, oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, itp.) udzielanych w ramach umowy z WOW NFZ.
WOW NFZ Home Page

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.
WOW NFZ Home Page

Pacjent w Unii Europejskiej

Informacje o UE i świadczeniach zdrowotnych, jakie w krajach członkowskich oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskają ubezpieczeni w NFZ.
WOW NFZ Home Page

Listy oczekujących

Chcesz wiedzieć gdzie najkrócej czeka się na wizytę? Skorzystaj z nowej wyszukiwarki.
 
UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  

Nowości

 2015-05-22
Decyzja Dyrektora WOW NFZ nr 3/2015/O

Nzoz Terapia Dens K.Prus-Głowacka,J.Cerkaska-Konieczna,A.Zwierzyńska-Muszyńska-Spółka Jawna, Poznań; Ewa Bednarz, Cielimowo » 

 2015-05-15
! Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postępowań

okulistyka – hospitalizacja; okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06 » 

 2015-05-15
! Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postępowań

świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii; świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.; świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej  » 

 2015-05-15
! Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postepowań

świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu; leczenie uzależnień stacjonarne; leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)  » 

 2015-05-15
! Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postepowań

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży leczenie środowiskowe (domowe)  » 

 2015-05-15
! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postępowań

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach: świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci; świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie endokrynologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie onkologii; świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorazowe; kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem zakażonym hiv, leczonym lekami antyretrowirusowymi (arv)  » 

 2015-05-15
! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postępowań

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia » 

 2015-05-15
! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postępowań

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia  » 

 2015-03-05
Koszyk świadczeń gwarantowanych

...czyli wykaz świadczeń gwarantowanych w ramach składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne  » 

 2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

 2014-06-14
Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »