WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

! Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - ceny oczekiwane
2018-02-21

w zakresie: program lekowy - leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS); program lekowy - leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)

! Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - ogłoszenie postępowań
2018-02-21

w zakresie: program lekowy - leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS); program lekowy - leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)

Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2018-02-21

w zakresie: program lekowy - leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję; program lekowy -ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową; program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych

! Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2018-02-21

w zakresie: program lekowy - leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję; program lekowy -ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową; program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych

Komunikat - konkurs ofert w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza
2018-02-20

w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

! Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2018-02-16

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna; fizjoterapia domowa; rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne
2018-02-14

zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej na obszarze województwa: WIELKOPOLSKIE

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-02-14

Izabela Krystalska, Maciej Krystalski, Alicja Krystalska, Kalisz

Światowy Dzień Walki z Rakiem w Wielkopolskim Centrum Onkologii w sobotę, 3 lutego - zapraszamy
2018-01-31

w godzinach 10-14, zobacz, co przygotował Organizator

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2018-01-02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Światowy Dzień Rzucania Palenia - czwartek, 16 listopada - w WOW NFZ
2017-11-14

wejdź i przeczytaj, co przygotowaliśmy z tej okazji

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2017-10-31

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2017-10-31

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
2017-10-30

w zakresie: program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych w tym leki w programie lekowym - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2017-10-20

w zakresie: fizjoterapia domowa