WOW NFZ Home Page

ZIP

Zintegrowany Informator Pacjenta - system dla ubezpieczonych, umożliwia pacjentom sprawdzanie on-line historii swojego leczenia.
WOW NFZ Home Page

Gdzie się leczyć?

Informacje o świadczeniach (poradnie, oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, itp.) udzielanych w ramach umowy z WOW NFZ.
WOW NFZ Home Page

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.
WOW NFZ Home Page

Pacjent w Unii Europejskiej

Informacje o UE i świadczeniach zdrowotnych, jakie w krajach członkowskich oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskają ubezpieczeni w NFZ.
WOW NFZ Home Page

Listy oczekujących

Chcesz wiedzieć gdzie najkrócej czeka się na wizytę? Skorzystaj z nowej wyszukiwarki.
 
UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  

Nowości

 2014-11-21
Leczenie szpitalne - rokowania 2014 - rozstrzygnięcie postępowania

program lekowy - leczenie choroby Gaucher"a typu I w tym: leki w programie lekowym - leczenie choroby Gaucher"a typu I » 

 2014-11-21
! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2014 - ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia » 

 2014-11-21
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2014 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia » 

 2014-11-21
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2014 - unieważnienie postępowań

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne-w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego -kolonoskopia » 

 2014-11-21
Komunikat dotyczący zmiany adresu siedziby Punktu w Słupcy

nowa siedziba- ul. Traugutta 7 (wejście od ul. Gen. Władysława Sikorskiego) » 

 2014-10-28
Schemat postępowania dla personelu lecznictwa ambulatoryjnego (POZ, AOS, NŚPM) w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem EBOLA u pacjenta

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z aktualnymi informacjami dot. zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych na świecie » 

 2014-10-20
Komunikat w sprawie skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

dot. wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015r. obowiązku wystawiania skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa  » 

 2014-10-10
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - odstąpienie od kontraktowania świadczeń

Informacja o zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - aktualizacja komunikatu z dnia 17.09.2014r. » 

 2014-10-02
! Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie e-dokumentów

rozliczanie z NFZ w formie elektronicznej » 

 2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

 2014-06-14
Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »