WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań

2016-05-30
w zakresie: program lekowy - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego w tym leki w programie lekowym - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego; program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)w tym leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31) » 

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowań

2016-05-30
w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym; chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym » 

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania

2016-05-30
w zakresie: hematologia - hospitalizacja w tym hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; na obszarze gminy Piła » 

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania

2016-05-16
w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) » 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania

2016-05-16
w zakresie: świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe na obszarze powiatu-gnieźnieński » 

Informacja prasowa: Więcej placówek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach stacjonarnych.

2016-05-06
Pacjenci wentylowani mechanicznie zyskali dwie nowe placówki - w Pleszewie i Rawiczu! » 

Odwołaj wizytę, z której nie możesz skorzystać!

2016-04-12
Jesteś zapisany do lekarza, ale w umówionym terminie wizyta jest niemożliwa? » 

Ankieta badająca poziom satysfakcji pacjenta w POZ - wyniki i podsumowanie.

2016-02-29
Badanie przeprowadzone pod koniec 2015 roku - sprawdź, jak pacjenci oceniali usługi w POZ! » 

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

2014-06-14
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »