WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2021 - rozstrzygnięcie postępowań
2021-10-18

w zakresie: leczenie choroby Cushinga, leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hurthlea) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym, leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME), leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - komunikat dla świadczeniodawców
2021-10-15

w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
2021-10-15

w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2021-10-15

w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Komunikat Ministra Zdrowia
2021-09-22

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158