WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowania
2022-11-25

w zakresie: ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (SUBREGION POZNAŃSKI)

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań
2022-11-21

w zakresie: badania zgodności tkankowej; tlenoterapia domowa; pozytonowa tomografia emisyjna (PET); terapia hiperbaryczna

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań
2022-11-21

w zakresie: żywienia dojelitowego, badań genetycznych, tlenoterapii domowej na dzień 30.11.2022

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane
2022-11-17

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania
2022-11-17

w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – informacja dot. wykazywania harmonogramu wizyt domowych personelu
2022-10-10

Konkurs ofert w zakresach świadczeń: tlenoterapia domowa oraz żywienia dojelitowego w warunkach domowych.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2022-10-10

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna od 1 listopada 2022 r. - dot. nowych świadczeniodawców oraz świadczeniodawców, którzy zamierzają rozszerzyć umowę o nowy zakres udzielenia świadczeń
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158