WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień-konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2021-01-19

w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
2021-01-13

W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE (B.111)

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2021-01-07

program lekowy - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie; program lekowy - leczenie mukowiscydozy

Do piątku dni otwarte dla placówek medycznych zainteresowanych udziałem w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
2020-12-09

Wydłużamy do piątku 11 grudnia Dni Otwarte dla placówek medycznych zainteresowanych udziałem w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego
2020-11-04

Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Naklejki z informacją o możliwości użycia aplikacji mObywatel
2020-11-03

Wielkopolski OW NFZ przypomina o możliwości otrzymania - po uprzednim skierowaniu pisemnej prośby do Oddziału - naklejek z informacją o możliwości użycia aplikacji mObywatel
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158