WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 – unieważnienie postępowania
2018-12-10

w zakresie onkologii w tym: świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe, na obszarze zabezpieczenia powiat śremski

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 – rozstrzygnięcie postępowań
2018-12-10

w zakresie: świadczenia w zakresie diabetologii; badania tomografii komputerowej (TK); badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia; świadczenia w zakresie geriatrii; świadczenia w zakresie nefrologii; świadczenia w zakresie leczenia bólu; świadczenia w zakresie onkologii; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc; świadczenia w zakresie okulistyki; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie neonatologii; świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej

! Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2018-12-10

w przedmiocie świadczeń położnej poz w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019 - optyka okularowa
2018-11-30

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ na obszarze województwa: WIELKOPOLSKIE

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019 - protetyka słuchu
2018-11-30

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU na obszarze województwa: WIELKOPOLSKIE

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019 - środki pomocnicze
2018-11-30

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ na obszarze województwa: WIELKOPOLSKIE

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019 - przedmioty ortopedyczne
2018-11-30

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE na obszarze województwa: WIELKOPOLSKIE

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-10-26

Nestor Medical Usługi Medyczne Trepka I Wspólnicy Spółka Jawna, Bydgoszcz
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158