ZIP [6781]

ZIP

Zintegrowany Informator Pacjenta - system dla ubezpieczonych, umożliwia pacjentom sprawdzanie on-line historii swojego leczenia.
Gdzie się leczyć? [6782]

Gdzie się leczyć?

Informacje o świadczeniach (poradnie, oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, itp.) udzielanych w ramach umowy z WOW NFZ.
Profilaktyka [6812]

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.
Pacjent w Unii Europejskiej [6784]

Pacjent w Unii Europejskiej

Informacje o UE i świadczeniach zdrowotnych, jakie w krajach członkowskich oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskają ubezpieczeni w NFZ.
Listy oczekujących [6785]

Listy oczekujących

Chcesz wiedzieć gdzie najkrócej czeka się na wizytę? Skorzystaj z nowej wyszukiwarki.
 
UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  

Nowości

 2015-08-31
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2015 - ceny oczekiwane

w zakresie: program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2) w tym leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2) » 

 2015-08-31
! Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postępowania

w zakresie: program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2) w tym leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2) » 

 2015-08-27
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Orto Medica Salon Medyczno-Ortopedyczny Teresa Łeptuch; Ewen Sp. zo.o ul. Kinga C. Gilette; Andrzej Kwiek » 

 2015-08-26
! Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postępowania

w zakresie: program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) w tym leki w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)  » 

 2015-08-26
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2015 - rozstrzygnięcie postępowania

w zakresie: leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) » 

 2015-08-20
! Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2015 - ogłoszenie postępowania

w zakresie: neonatologia - hospitalizacja w tym neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25, na obszarze powiatu: międzychodzki » 

 2015-07-22
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Likwidacja programu zdrowotnego (lekowego) - Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym od 1 września 2015r. » 

 2015-06-19
Prawa pacjenta - podręczniki

Cieszące się dużą popularnością dwie publikacje: "Zrozumieć prawa pacjenta" oraz "Mały pacjent - podręcznik dla rodziców i personelu" - do pobrania w formie pdf » 

 2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

 2014-06-14
Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »