WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2017-12-14
w zakresie tlenoterapia domowa na obszarze zabezpieczenia: subregion leszczyński  » 

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań

2017-12-14
tlenoterapia domowa; żywienie dojelitowe w warunkach domowych  » 

! Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

2017-12-14
w przedmiocie świadczeń położna poz w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego » 

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2017-12-08
program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A na obszarze zabezpieczenia GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 08.12.2017 r. na dzień 20.12.2017 r.  » 

Światowy Dzień Rzucania Palenia - czwartek, 16 listopada - w WOW NFZ

2017-11-14
wejdź i przeczytaj, co przygotowaliśmy z tej okazji » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2017-10-31
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna » 

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-10-30
w zakresie: program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych w tym leki w programie lekowym - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych » 

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie pobierania numerów recept i wystawiania recept

2017-10-02
w związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  » 

Sieć szpitali w Wielkopolsce - pracownicy WOW NFZ w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia - podsumowanie

2017-09-27
Ostatnie spotkanie z pacjentami w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o sieci szpitali - zobacz szczegóły » 

Mobilne stoisko ZIP w Gnieźnie 3 października - zapraszamy!

2017-09-25
Jeśli nie masz jeszcze założonego bezpłatnego konta w ZIP - przyjdź z dowodem osobistym i odbierz dane dostępowe. » 

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-09-19
w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym » 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-09-13
w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej » 

NFZ o sieci szpitali – spotkanie z pacjentami w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu – podsumowanie

2017-09-13
Drugie z czterech zaplanowanych na wrzesień spotkań - już na nami » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-09-12
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-09-12
w zakresie: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania

2017-09-12
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2017-09-11
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych I Zagrożonych Niepełnosprawnocią Siloe, Poznań »