WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016

2016-07-29
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne na terenie województwa: wielkopolskie » 

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016

2016-07-29
zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu na terenie województwa: wielkopolskie  » 

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016

2016-07-29
zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej na terenie województwa: wielkopolskie » 

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016

2016-07-29
zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej na terenie województwa: WIELKOPOLSKIE » 

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania

2016-07-26
w zakresie: program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T) w tym leki w programie lekowym - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T) » 

Informacja prasowa: Więcej placówek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach stacjonarnych.

2016-05-06
Pacjenci wentylowani mechanicznie zyskali dwie nowe placówki - w Pleszewie i Rawiczu! » 

Przypominamy: obsługa bezpośrednia* w Wielkopolskim OW NFZ w Poznaniu - tylko na ul. Grunwaldzkiej!

2016-04-26
*obsługa bezpośrednia w zakresie wydawania kart EKUZ i dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne. » 

Odwołaj wizytę, z której nie możesz skorzystać!

2016-04-12
Jesteś zapisany do lekarza, ale w umówionym terminie wizyta jest niemożliwa? » 

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

2014-06-14
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »