WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Jak unikać nadużywania leków? Lekarz radzi...

2016-06-23
Zapraszamy do lektury wywiadu z dr. n. med. Robertem Błaszczakiem, geriatrą » 

Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-06-23
w zakresie: program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w tym leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca; program lekowy - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego w tym leki w programie lekowym - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego; program lekowy - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+) w tym leki w programie lekowym - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+); program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego w tym leki w programie lekowym - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego; program lekowy - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8) w tym leki w programie lekowym - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8) » 

! Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania

2016-06-23
w zakresie: program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w tym leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca; program lekowy - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego w tym leki w programie lekowym - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego; program lekowy - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+) w tym leki w programie lekowym - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+); program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego w tym leki w programie lekowym - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sézarylego; program lekowy - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8) w tym leki w programie lekowym - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (Icd-10 M31.3, M 31.8)  » 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-06-23
w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych; świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży » 

! Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

2016-06-23
w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych; świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży » 

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania

2016-06-22
w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) » 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-06-22
Promedico Dr N. Farm. Hanna Jankowiak-Gracz i Wspólnicy Spółka Jawna, Poznań » 

25 czerwca 2016 roku - Dzień Otwarty w WOW NFZ w Poznaniu i Delegaturach!

2016-06-22
karty EKUZ oraz nadużywanie leków - czyli polipragmazja - sprawdź szczegóły... » 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 – rozstrzygnięcie postępowania

2016-06-20
w zakresie: świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe na obszarze powiatu-gnieźnieński » 

! Rehabilitacja lecznicza - rokowania 2016 - ogłoszenie postępowania

2016-06-14
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna » 

Informacja prasowa: Więcej placówek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach stacjonarnych.

2016-05-06
Pacjenci wentylowani mechanicznie zyskali dwie nowe placówki - w Pleszewie i Rawiczu! » 

Przypominamy: obsługa bezpośrednia* w Wielkopolskim OW NFZ w Poznaniu - tylko na ul. Grunwaldzkiej!

2016-04-26
*obsługa bezpośrednia w zakresie wydawania kart EKUZ i dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne. » 

Odwołaj wizytę, z której nie możesz skorzystać!

2016-04-12
Jesteś zapisany do lekarza, ale w umówionym terminie wizyta jest niemożliwa? » 

Ankieta badająca poziom satysfakcji pacjenta w POZ - wyniki i podsumowanie.

2016-02-29
Badanie przeprowadzone pod koniec 2015 roku - sprawdź, jak pacjenci oceniali usługi w POZ! » 

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

2014-06-14
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »