WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zasad przydzielania numerów recept lekarzom, lekarzom dentystom, felczerom...

2016-10-21
którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, który ma zawartą umowę z Funduszem. » 

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-10-14
na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób - ryczałt miesięczny, na obszarze powiatu: obornicki » 

! Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania

2016-10-14
na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób - ryczałt miesięczny, na obszarze powiatu: obornicki » 

! Leki 75+

2016-09-01
Bezpłatne leki dla seniorów od 1 września 2016 » 

Informacja prasowa: Więcej placówek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach stacjonarnych.

2016-05-06
Pacjenci wentylowani mechanicznie zyskali dwie nowe placówki - w Pleszewie i Rawiczu! » 

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

2014-06-14
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »