WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-01-20
w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy), na obszarze powiatu: Poznań » 

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych udzielanych przez spółkę NAFIS S.A.

2017-01-18
zakres świadczeń: kardiologia-hospitalizacja i kardiologia-hospitalizacja E10,E11,E12,E15  » 

! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-01-12
w zakresie: świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie endokrynologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie gastroenterologii; świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02; świadczenia w zakresie gastroenterologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie gastroenterologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie okulistyki; świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02; świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna » 

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych – świadczenia w zakresie badań endoskopowych – kolonoskopia w Poznaniu

2017-01-12
Kolonoskopia w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84. » 

! Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-01-10
w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych; świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży; leczenie uzależnień; świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży; świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych; leczenie środowiskowe (domowe) » 

! Komunikat w sprawie możliwości realizacji świadczeń położnej poz

2017-01-05
w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  » 

! Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

2017-01-05
w przedmiocie świadczeń położna poz w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego » 

! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

2017-01-04
w zakresie: koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu » 

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK

2016-12-02
danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”  » 

Czy wiesz co to jest POChP? Przeczytaj koniecznie i zadbaj o swoje płuca!

2016-11-15
16 listopada obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc - szczegóły »