WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informator WRKCh 2002

Informator WRKCh 2002

Artykuł archiwalny nr: 1004 z dnia 02 grudnia 2002Drukuj

10. Rehabilitacja [A]

 

10. Rehabilitacja

 

Ubezpieczony zgodnie z ustawą o PUZ ma prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej w celu zapobiegania niesprawności, jej usunięcia, ograniczenia  jej zasięgu  lub złagodzenia jej skutków. Skierowanie na świadczenia rehabilitacyjne wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a więc zarówno lekarz rodzinny jak i lekarz specjalista.

Na podstawie skierowania na usługi rehabilitacyjne pacjent ma prawo wyboru zakładu rehabilitacyjnego spośród tych, które podpisały umowę z WRKCh.

Prawidłowo wypełnione skierowanie na rehabilitację ambulatoryjną powinno zawierać:

-        rozpoznanie podstawowej jednostki chorobowej i chorób współistniejących,

 -       ewentualne przeciwwskazania,

-        dokładne sprecyzowanie rodzaju zabiegu i jego parametrów.

 

WRKCh opłaca następujące usługi w zakresie rehabilitacji :

 

Kinezyterapia:

1.  Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 45 min.

2.  Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 45 min dla pacjentów z porażeniami, SM.

3.  Ćwiczenia grupowe z terapeutą 45 min (od 5 do12 osób).

4.  Wyciągi kręgosłupa na stole pulsacyjnym.

5.      Dynamoterapia - ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym.

6.      Instruktaż w placówce dotyczący :

-        wad postawy,

-       mózgowych porażeń dziecięcych,

-        udarów,

 -       przed zaprotezowaniem po amputacji.

7.      Ćwiczenia i instruktaż w domu pacjenta dotyczący chorych przewlekle, niechodzących funkcjonalnie, neurologicznie i reumatologicznie.

 

Fizykoterapia:

8.  Parafinoterapia.

9.  Magnetoterapia.

10. Laseroterapia.

11. Krioterapia.

12. Terapia impulsowym polem wielkiej częstotliwości (terapuls).

13. Diatermia krótkofalowa (DKF).

14. Terapia prądami diodynamicznymi.

15. Terapia prądami interferencyjnymi.

16. Jonoforeza.

17. Elektrodiagnostyka pobudliwości nerwów.

18. Przezskórna elektryczna stymulacja nerwu (tens).

19. Elektrostymulacja mięśni porażonych spastycznie (tonoliza).

20. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko ( dwubiegunowa, punktowa).

21. Elektrostymulacja mięśni porażonych hipotroficznie (prądy Kotza).

22. Galwanizacja.

23. Ultradźwięki.

24. Masaż leczniczy dla pacjentów leżących i onkologicznych.

25. Masaż leczniczy jednej części ciała.

26. Masaż leczniczy więcej niż jednej części ciała.

27. Inhalacje indywidualne.

 

Hydroterapii:

28. Masaż wirowy kończyn dolnych.

29. Masaż wirowy kończyn górnych.

30. Basen - ćwiczenia z terapeutą lub masaż podwodny.

 

WRKCh opłaca również usługi w zakresie rehabilitacji słuchu i wzroku oraz neurologii dziecięcej.

 

UWAGA:

WRKCh nie opłaca światłolecznictwa.

 

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158