WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Artykuł nr: 10091 z dnia 15 stycznia 2014Drukuj

Jak prawidłowo wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne - informacja

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565) przygotowaliśmy dla lekarzy i innych osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne informacje ułatwiające wystawianie zleceń według nowych zasad.

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym:

 • nowe nazewnictwo określające wyrób medyczny,
 • nowe oznaczenia – kody tj. litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np.:
  • A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia,
  • N64 – but na stopę o różnym zniekształceniu,
  • P93 – peruka,
 • określa nowy wykaz asortymentowy oraz limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych,
 • zmienia kryteria medyczne przyznawania wyrobów, jak również okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw,
 • poszerza grupy osób uprawnionych do wypisywania zleceń (grupę lekarzy i felczerów poszerzono w określonych pozycjach wykazu o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego).

Przypominamy ponownie o obowiązku wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi zasadami.

Równocześnie informujemy, że zlecenia wypisane po dniu 01.01.2014 r. niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nie będą mogły być potwierdzane do refundacji ani realizowane.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia - WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Informacje na temat prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są pod numerem telefonu 61 658 0408, 61 850 6070, 61 850 6137

Źródło:

Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158