WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pliki do pobrania

Artykuł archiwalny nr: 1451 z dnia 07 maja 2003Drukuj

Przesunięcie terminu wprowadzenia recept numerowanych [A]

    Z powodu zmian struktury organizacyjnej w ochronie zdrowia termin wprowadzenia recept numerowanych ulega przesunięciu. W związku z tym dotychczasowe druki recept nadal dędą obowiązywały na terenie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do czasu ogłoszenia nowego terminu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

                                                                                                      z up.p.o. Dyrektora Wielkopolskiego OW NFZ

                                                                                          Stanisław Markiewicz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158