WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 1605 z dnia 25 sierpnia 2003Drukuj

Gdzie się leczyć - informator

Szanowni Państwo!

Udostępniamy Państwu elektroniczną wersję informatora:

» Gdzie się leczyć - informator

Znajdą w nim Państwo informacje o świadczeniach (poradniach, oddziałach szpitalnych, pracowniach diagnostycznych itp.) udzielanych w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W celu przeszukania pozostałych województw, proponujemy skorzystać z wyszukiwarki umieszonej na stronie Centrali NFZ, a która to obejmuje terytorium całego kraju:

» Gdzie się leczyć - informator z Centrali NFZ


KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW - OBOWIĄZKI PACJENTA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku braku możliwości udzielenia przez placówkę medyczną świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia się Pacjenta, świadczeniodawca (placówka medyczna) rejestruje Pacjenta na liście osób oczekujących wyznaczając dzień i godzinę udzielenia świadczenia.

Dokonanie stosownych wpisów na liście osób oczekujących równoznaczne jest ze zobowiązaniem się świadczeniodawcy do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu wynikającego z listy osób oczekujących, świadczeniodawca informuje Pacjenta o zmianie daty przyjęcia.

Podkreślić jednak należy, że w sytuacji gdy Pacjent nie może stawić się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował on w ogóle z wizyty, ma on obowiązek wcześniejszego powiadomienia świadczeniodawcy o tym fakcie.

Ponadto, w celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej, Pacjent może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Komentarze:

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE:

Poniżej zamieszczamy zestawienie świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Poszukując punktu, w którym będą Państwo mogli zrealizować potwierdzone przez WOW NFZ zlecenie, należy wybrać (za pomocą filtra) właściwą usługę - nazwę poszukiwanego przedmiotu lub środka, a następnie znaleźć świadczeniodawcę najbliższego Waszemu miejscu zamieszkania.

Zestawienie Świadczeniodawców stan na 11 kwietnia 2016r.

 

PAKIET ONKOLOGICZNY:

W treści odnośnika znajdują się aktualne (stan na 20 listopada 2015 roku) wykazy placówek realizujących świadczenia w ramach pakietu onkologicznego oraz badania endoskopowe przewodu pokarmowego w 2015 roku:  WYKAZ PLACÓWEK

 

STOMATOLOG W SOBOTĘ:

  • W treści odnośnika znajdują się aktualne (stan na 23 stycznia 2015 roku) wykazy podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w soboty w 2015 roku:  WYKAZ PLACÓWEK

 

PROFILAKTYKA:

Pod linkami, znajdującymi się niżej, umieściliśmy listę świadczeniodawców, realizujących w latach 2012 - 2016 programy profilaktyczne, finansowane przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Program profilaktyki raka szyjki macicy:

» etapu podstawowego - pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego,

» etapu diagnostycznego,

» etapu pogłębionej diagnostyki

Programu profilaktyki raka piersi:

» etapu podstawowego,

» etapu pogłębionej diagnostyki

» programu badań prenetalnych

» programu profilaktyki chorób krążenia

» programu chorób odtytoniowych/w tym programu POCHP - obturacyjnej choroby płuc

Pliki do pobrania

zpo 110416  zpo 110416  [5242KB]