UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  
Dla pacjenta » Gdzie się leczyć - informator
WsteczWersja do drukuMapa serwisuStrona główna WOW NFZ

Artykuł nr: 1605 z dnia 25 sierpnia 2003

Gdzie się leczyć - informator

Szanowni Państwo!

Udostępniamy Państwu elektroniczną wersję informatora:

» Gdzie się leczyć - informator

Znajdą w nim Państwo informacje o świadczeniach (poradniach, oddziałach szpitalnych, pracowniach diagnostycznych itp.) udzielanych w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.


KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
- OBOWIĄZKI PACJENTA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku braku możliwości udzielenia przez placówkę medyczną świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia się Pacjenta, świadczeniodawca (placówka medyczna) rejestruje Pacjenta na liście osób oczekujących wyznaczając dzień i godzinę udzielenia świadczenia.

Dokonanie stosownych wpisów na liście osób oczekujących równoznaczne jest ze zobowiązaniem się świadczeniodawcy do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu wynikającego z listy osób oczekujących, świadczeniodawca informuje Pacjenta o zmianie daty przyjęcia.

Podkreślić jednak należy, że w sytuacji gdy Pacjent nie może stawić się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował on w ogóle z wizyty, ma on obowiązek wcześniejszego powiadomienia świadczeniodawcy o tym fakcie.

Ponadto, w celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej, Pacjent może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Komentarze:

Poniżej zamieszczamy:

  • Zestawienie świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Poszukując punktu, w którym będą Państwo mogli zrealizować potwierdzone przez WOW NFZ zlecenie, należy wybrać (za pomocą filtra) właściwą usługę - nazwę poszukiwanego przedmiotu lub środka, a następnie znaleźć świadczeniodawcę najbliższego Waszemu miejscu zamieszkania.

Zestawienie Świadczeniodawców stan na 16 marca 2015r.

  • W treści odnośnika znajdują się aktualne (stan na 7 stycznia 2015 roku) wykazy placówek realizujących świadczenia w ramach pakietu onkologicznego oraz badania endoskopowe przewodu pokarmowego w 2015 roku WYKAZ PLACÓWEK
  • W treści odnośnika znajdują się aktualne (stan na 23 stycznia 2015 roku) wykazy podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w soboty w 2015 roku WYKAZ PLACÓWEK

 

  • Pod linkami, znajdującymi się niżej, umieściliśmy listę świadczeniodawców, realizujących w latach 2012 - 2016 programy profilaktyczne, finansowane przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:

Program profilaktyki raka szyjki macicy:

» etapu podstawowego - pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego,

» etapu diagnostycznego,

» etapu pogłębionej diagnostyki

Programu profilaktyki raka piersi:

» etapu podstawowego,

» etapu pogłębionej diagnostyki

» programu badań prenetalnych

» programu profilaktyki chorób krążenia

» programu chorób odtytoniowych/w tym programu POCHP - obturacyjnej choroby płuc