UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  
Dla pacjenta » Pacjent w UE
WsteczWersja do drukuMapa serwisuStrona główna WOW NFZ

Artykuł nr: 2181 z dnia 14 kwietnia 2004

Pacjent w UE

Wyjeżdżam do krajów Unii Europejskiej - tutaj uzyskają Państwo informacje o systemie ochrony zdrowia w państwie do którego się udajecie.

EKUZ – zanim wyjedziesz…

"100 pytań o EKUZ"

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest:

- osobom ubezpieczonym:

pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie EKUZ: WNIOSEK - WYJAZD TURYSTYCZNY


pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie EKUZ: WNIOSEK - ODDELEGOWANIE, NAUKA, POSZUKIWANIE PRACY

  •    Pracownicy oddelegowani

  •    Osoby pracujące na własny rachunek w innym państwie UE/EFTA tzw. „samo delegowanie” (wykonujące podobną działalność),

  •    Osoby pracujące lub prowadzące działalność na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach UE/EFTA

W przypadku, gdy na terenie krajów UE/EFTA zostały Państwu już udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne, a nie posiadaliście Państwo ze sobą karty EKUZ i musicie przedłożyć za ten okres dowód potwierdzenia ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, należy złożyć wniosek o wydanie CERTYFIKATU


Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem ZUS z dnia 8.10.10 znak 992900/501-418/2010/Fum, także urzędnicy służby cywilnej powinni posiadać poświadczony przez ZUS FORMULARZ A1 ważny w okresie wykonywania pracy za granicą – dotyczy to żołnierzy zawodowych oraz tzw. funkcjonariuszy służb mundurowych tj. m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, jak również sędziów i prokuratorów. 

- osobom wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,   którymi są:

  • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
  • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia - WNIOSEK.

 

KOMUNIKATY:

Komunikat dotyczący stosowania przez Szwajcarię nowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Komunikat w sprawie dodatkowego oznakowania kart EKUZ w alfabecie Braille'a

Informacja dla osób ubezpieczonych w NFZ, planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w związku z otwarciem w dniu 1 maja 2011 r. niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli

Komunikat dla Świadczeniobiorców - Pacjent w UE - Wniosek o zwrot kosztów leczenia w krajach UE

Komunikat dotyczący zmiany treści oświadczenia przy wystawianiu Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego - dla pracowników TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO.

Komunikat dla pacjentów w zakresie możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w Polsce przez osoby ubezpieczone w innych państwach UE/EFTA

Komunikat dla pacjentów dotyczący korzystania ze świadczeń medycznych związanych z ciążą dla posiadaczy kart EKUZ

Komunikat w sprawie zmian w Procedurze Wydawania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

Komunikat dotyczący zasad rozliczania kosztów szczepień ochronnych

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ i jej odbioru przez tzw. "osoby trzecie"

» Informacja o utracie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla posiadaczy EKUZ PL.

Komunikat w sprawie miejsca złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ i jej odbioru 2010-12-27

 

Wzory zaświadczeń, upoważnień:

Wzór zaświadczenia wypełnionego przez płatnika składki

Wzór zaświadczenia wydanego przez KRUS - załącznik 3b

Wzór zaświadczenia wydanego przez Urząd Pracy - załącznik 3b

Wzór upoważnienia do odbioru karty EKUZ