WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł archiwalny nr: 2261 z dnia 09 czerwca 2004Drukuj

Informacja prasowa - sprawdzanie zleceń na zaopatrzenie [A]

INFORMACJA PRASOWAWydział Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami WOW NFZ przez cały czas prowadzi weryfikację zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W ubiegłym roku kontrolowano zasadność wystawiania zleceń na przedmioty ortopedyczne, jesienią rozpoczęto przegląd zleceń na pieluchomajtki, wystawionych od 2001 do 2003 roku.

W pierwszym etapie poddano analizie wnioski uzyskane z punktów dystrybucyjnych, stwierdzając dwa rodzaje nieprawidłowości. Najczęstsze nieprawidłości po stronie dystrybutorów to: brak daty i podpisu odbiorcy (nawet w przypadkach, gdy kwota dopłaty była znaczna, bo np. 3000 zł), wydanie nie tego co zapisano w zleceniu (np. zamiast pieluchomajtek dla dorosłych - pieluchomajtek dziecięcych, do których dopłat z NFZ nie ma). W przypadkach, gdy wina była po stronie dystrybutora, zwrócono się do niego o zwrot nienależnie pobranych z NFZ dopłat (refundacji).

Stwierdzono też wiele nieprawidłowości w zlecaniu pieluchomajtek przez lekarzy. Wyselekcjonowano grupę świadczeniodawców (54 podmioty), którzy wystawili najwięcej zleceń budzących zastrzeżenia na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia z 10.10.2001 oraz 10.05.2003 r. Tę grupę wezwano do dosłania kserokopii dokumentacji medycznej konkretnych pacjentów.

Po otrzymaniu tej dokumentacji kontrolerzy byli w większości przypadków zszokowani sposobem dokumentowania historii chorób i nieznajomością prawa medycznego przez lekarzy. Do prawidłowego prowadzenia dokumentacji zobowiązuje ich rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. i z 10 października 2001 r. dotyczące rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. Do prawidłowej ordynacji refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosuje się obecnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 maja 2003 r: w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego NFZ finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych, a także rozporzędzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.

Najczęstszym zarzutem kontrolerów był brak rozpoznania choroby, co powoduje, że trudno stwierdzić, czy przepisanie refundowanych np. pieluchomajtek było uzasadnione. I nie chodzi tutaj o kwestionowanie potrzeby ich używania przez pacjenta, ale stwierdzenie, czy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z 10 maja 2003 r. należały mu się dopłaty NFZ. Rozporządzenie precyzuje bowiem m.in. wskazania medyczne do wystawiania zleceń refundowanych z pieniędzy publicznych, określa też lekarzy uprawnionych do wystawienia zlecenia i wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia (bezpłatnie lub 30 proc.).

Przykład: na zleceniu lekarz pisał, że przepisuje pieluchomajtki osobie otyłej, a wydano pieluchy dziecięce. Tymczasem otyłość nie znajduje się na liście wskazań medycznych do refundowanych pieluch. Zdarzyło się też zlecenie na pieluchomajtki, które lekarz uzasadnił ciążą trojaczą. Ciąża trojacza w biednej rodzinie może być uzasadnieniem dofinansowania, ale przez opiekę społeczną, a nie NFZ.
Jeden z lekarzy na wszystkich zleceniach, niezależnie od rozpoznania lub wieku pacjenta - czy dla 15-, czy 89-latka - wpisywał dysfunkcję trwałą. Czynił tak nawet po jednej wizycie pacjenta. Określenie trwałej albo czasowej dysfunkcji ma bowiem istotne znaczenie dla kwoty dofinansowania: przy trwałej - NFZ płaci 100 procent ceny przedmiotu ortopedycznego, a przy czasowej - 70 proc.

Po zakończeniu procedury sprawdzania, WOW NFZ wezwał 54 podmioty do zapłaty z tytułu zwrotu nienależnej refundacji, którą WOW NFZ wydatkował na podstawie zleceń, wystawionych przez lekarzy niezgodnie z przepisami - na łączną kwotę 151 833, 63 zł . Świadczeniodawcy z wezwaniami do zapłaty otrzymali wykaz wystawionych i zakwestionowanych zleceń, tak że doskonale wiedzą, za co i w jakiej wysokości powinni zwrócić pieniądze. Wiele osób się odwołało, dostarczając dodatkowe wyjaśnienia. Tylko w nielicznych przypadkach można było uwzględnić odwołania, w żadnym z przypadków - do końca. Po rozpatrzeniu większości odwołań i zapoznaniu się z przepisami lekarze sami przyznawali, że popełnili błędy.

W minionych latach kontrolerzy też stwierdzali nieprawidłowości w ordynacji środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, a świadczeniodawcy zwracali pieniądze - odbywało się to bez większej reakcji środowiska medycznego. W sytuacji, gdy z roku na rok wzrasta kwota dopłat do tych przedmiotów i środków, a pieniędzy brakuje, NFZ nie może sobie pozwolić na to, by pieniądze na dopłaty były kierowane nie do tych, do których powinny.

Podczas niedawnego spotkania (2 czerwca 2004 r.) Dyrekcji WOW NFZ z przedstawicielami Wielkopolskiego Związku Pracodawców NZOZ uzgodniono, że zorganizowane zostaną szkolenia dla świadczeniodawcow POZ, specjalistyki i stomatologii w zakresie wybranych przepisów prawnych w kontekście kontroli przeprowadzanych przez NFZ. Szkolenia te przeprowadzą pracownicy WOW NFZ. Pierwsze odbędzie się jeszcze w czerwcu.Bernadeta Ignasiak
Rzecznik prasowy WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158