WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 2734 z dnia 16 lutego 2005Drukuj

Uwaga!!! Jest jeszcze możliwość skorzystania z programów profilaktycznych [A]

INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCHWielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania z programów: profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia oraz profilaktyki raka piersi, rozpoczętych w 2004 roku. Zachęcamy do skorzystania!


Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia:

· adresowany jest do osób w wieku 35 - 55 lat, u których nie stwierdzono do tej pory chorób układu krążenia
· czynniki zwiększające ryzyko zachorowania to m.in.: stres, niewłaściwe odżywanie się, mała aktywność ruchowa, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, stwierdzone nadciśnienie tętnicze krwi, upośledzona tolerancja glukozy, podwyższone stężenie cholesterolu, obciążenie dziedziczne
· w ramach programu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinny – pierwszego kontaktu) przeprowadza wywiad, zleca badania krwi i ocenia ryzyko zachorowania
· w przypadku dużego ryzyka lub stwierdzonej choroby kieruje pacjenta do poradni kardiologicznej, w której wykonuje się dodatkowe badania (np. ekg, test wysiłkowy itp.) i, w razie potrzeby, kieruje na leczenie
· w przypadku mniejszego ryzyka wskazuje sposoby zapobiegania chorobom układu krążenia, np. zaleca zmianę trybu życia lub diety albo podejmuje inne działania

PLACÓWKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ REALIZUJĄCE PROGRAM

PORADNIE KARDIOLOGICZNE REALIZUJĄCE PROGRAM

Program profilaktyki raka piersi:

· adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które nie miały wykonanej mammografii piersi w ciągu minionych 24 miesięcy
· w ramach programu lekarz ocenia stopień ryzyka zachorowania na raka piersi (np. obciążenie genetyczne), zleca wykonanie mammografii i ocenia jej wynik
· w przypadku podejrzenia zachorowania kieruje pacjentkę do specjalisty w celu zdiagnozowania i ewentualnego leczenia

PLACÓWKI REALIZUJĄCE PROGRAM