WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje o Oddziale

WOW NFZ jest jednym z 16 działających w kraju oddziałów NFZ

Artykuł archiwalny nr: 4292 z dnia 07 grudnia 2006Drukuj

Ludzie WOW NFZ [A]

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

61-823 Poznań
ul. Piekary 14/15
tel. centrali - 61 850 60 00
e-mail: centrala@nfz-poznan.pl

Adres do korespondencji:
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 158

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku - w godzinach 8.00-16.00

EKUZ, ZIP:
ul. Piekary 14/15 p. VII, pok.704
ul. Grunwaldzka 158, pok. 31
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE, ZIP
ul. Piekary 14/15 p. VI, pok.602
ul. Grunwaldzka 158, pok. 31
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Dodatkowo Oddział i Delegatury WOW NFZ czynne są w poniedziałki w godzinach 16.00-18.00 przy ul. Piekary 14/15 p. VII, pok.704 w zakresie:
EKUZ, ZIP, ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

INFOLINIA:
dla Pacjentów tel. 800-800-805
czynna od 8.00-16.00

Pozostałe numery Informacji telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:

informacja także o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz o pakiecie onkologicznym

tel. 61 850 60 36,
      61 850 60 72

Informacja WOW NFZ:
Poznań, ul. Piekary 14/15, III piętro, pok. 303 od poniedziałku do piątku w godzinach –
osobiście
8:00 - 16:00

e-mail: infolinia@nfz-poznan.pl

 

Osoby niesłyszące - kontakt:
nieslyszacy@nfz-poznan.pl

 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze
Od poniedziałku do piątku kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 - 15:00:
 •  tel./fax 61 850 60 70 - Poznań, ul. Piekary 14/15, VI piętro, pok.602
 •  tel. 61 850 61 37, fax 61 850 61 35 - Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, pok.31


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Od poniedziałku do piątku kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 - 15:00:
 •  tel. 61 850 63 84, 61 850 63 94, fax 61 850 60 68 - Poznań, ul. Piekary 14/15, VII piętro, pok.703-704
 •  tel. 61 850 61 37, fax 61 850 61 35 - Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, pok.31


Zintegrowany Informator Pacjenta - ZIP
Od poniedziałku do piątku odbiór osobisty w godzinach 8:00 - 16:00:
• Poznań, ul. Piekary 14/15
III piętro, pok. 301
VI piętro, pok. 602
VII piętro, pok. 703-704, 706
• Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, pok.31

Skargi i Wnioski
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numery telefonów:
 •  tel. 61 850 60 75, 61 658 04 07, 61 658 04 51 - Poznań, ul. Piekary 14/15, III piętro, pok. 301-303, 304

Umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numery telefonów:
 •  tel. 61 655 44 44 – Poznań, ul. Piekary 14/15, VIII piętro, pok. 801/802

Weryfikacja uprawnień (system eWUŚ)
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numery telefonów:
 •  tel. 61 850 60 05, 61 658 04 04, 61 658 04 10, 61 850 60 67 - Poznań, ul. Piekary 14/15, VII piętro, pok. 705

Obsługa wniosków do Prezesa NFZ na planowe leczenie poza granicami kraju
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numer telefonu:
 •  tel. 61 655 05 84 – Poznań, ul. Piekary 14/15, VI piętro, pok. 605

Obsługa formularzy E106, E109, E120, E121, S1
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 numer telefonu:
 •  tel. 61 850 60 25 – Poznań, ul. Piekary 14/15, VI piętro, pok. 606

Obsługa wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych w innych państwach UE/EFTA
 •  tel. 61 655 05 86 – Poznań, ul. Piekary 14/15, VI piętro, pok. 613

Obsługa zapytań świadczeniodawców w sprawie rozliczania pacjentów z UE/EFTA
 
•  tel. 61 664 39 59 – Poznań, ul. Piekary 14/15, VI piętro, pok. 609

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
 •  informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, tel. 61 850-61-89, 61 850-61-38
 •  przyjmowanie pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, ul. Grunwaldzka 158, pok. 30

Dyrektor Oddziału
MAGDALENA KRASZEWSKA

e-mail: sekretariat@nfz-poznan.pl
tel. 61 850 60 09
fax 61 850 60 06

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
BARBARA MURAWSKA

e-mail: sekretariat.medyczny@nfz-poznan.pl
tel. 61 850 60 04
fax 61 850 61 64

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

e-mail: sekretariat.finansowy@nfz-poznan.pl
tel. 61 850 60 10
fax 61 850 60 12

Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
KRZYSZTOF FILIPOWlAK

e-mail: wsm@nfz-poznan.pl
tel. 61 850 61 13
tel. 61 850 61 15
fax 61 850 63 83

Biuro Prasowe

MAŁGORZATA LIPKO
e-mail: malgorzata.lipko@nfz-poznan.pl
tel. 61 850 61 54, tel.kom.607 664 125

MAGDALENA ROZUMEK-WENC
tel. 61 850 61 50
e-mail: rzecznik.prasowy@nfz-poznan.pl

Kierownik Delegatury WOW NFZ w Kaliszu
JÓZEF GRYSZKA

e-mail: kalisz@nfz-poznan.pl
tel. 62 501 89 72

DELEGATURA W KALISZU
62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
Sekretariat - tel. 62 501 89 70
EKUZ - tel. 62 501 89 75
ZPO - tel. 62 501 89 77

Kierownik Delegatury WOW NFZ w Koninie
GENOWEFA GRZESIK

e-mail: konin@nfz-poznan.pl
tel. 63 240 29 10

DELEGATURA W KONINIE
62-500 Konin, ul. Szpitalna 43
Sekretariat - tel. 63 240 29 10
EKUZ - tel. 63 240 29 18
ZPO - tel. 63 240 29 22

PUNKT OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
wejście od ul. Gen. Władysława Sikorskiego
tel. 63 2 22 30 14

Kierownik Delegatury WOW NFZ w Lesznie
ANDRZEJ KOŚCIELSKI

e-mail: leszno@nfz-poznan.pl
tel. 65 528 61 73

DELEGATURA W LESZNIE
64-100 Leszno, PI. Kościuszki 4
Sekretariat - tel. 65 528 61 70
EKUZ - tel. 65 528 61 79
ZPO - tel. 65 528 61 80

PUNKT OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH
63-900 Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5
tel. 65 545 51 49

p.o. Kierownika Delegatury WOW NFZ w Pile
PAWEŁ DOMINIAK

e-mail: pila@nfz-poznan.pl
tel. 67 351 28 83

DELEGATURA W PILE
64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43
Sekretariat - tel. 67 351 2880
EKUZ - tel. 67 351 2891, 67 351 28 92
ZPO - tel. 67 351 2891, 67 351 2892

Zespół Radców Prawnych
KOORDYNATOR GRAŻYNA LADROWSKA

tel. 61 850 61 68

Wydział Organizacyjno-Prawny
NACZELNIK ARTUR PASZKOWSKI

tel. 61 658 05 68

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
KATARZYNA KOZICKA

tel. 61 658 04 39

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
ANDRZEJ BIELECKI

tel. 61 850 61 59

Audytor Wewnętrzny
EDWARD JAKONIUK

tel. 61 850 61 62

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
NACZELNIK MAŁGORZATA MACHULSKA

tel. 61 850 61 80

Wydział Gospodarki Lekami
NACZELNIK BARBARA MROCZYK

tel. 61 850 61 16
e-mail: sekretariat.wgl@nfz-poznan.pl

Wydział ds. Służb Mundurowych
NACZELNIK DARIUSZ BRUDŁO

tel. 61 658 04 87

Wydział Współpracy Międzynarodowej
NACZELNIK ELŻBIETA WROŃSKA

tel. 61 655 05 85

Wydział Spraw Świadczeniobiorców
NACZELNIK KATARZYNA KACZOROWSKA

tel. 61 850 60 33

Zespół Kontroli Wewnętrznej
KIEROWNIK ZESPOŁU KRYSTIAN ŁESZYK

tel. 61 658 04 96

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
NACZELNIK BOGUSŁAW MAKLAKIEWICZ

tel. 61 850 60 94

Wydział Księgowości
GŁÓWNA KSIĘGOWA - NACZELNIK BOŻENA GOLAŃSKA

tel. 61 655 05 70

Wydział Informatyki
NACZELNIK WŁODZIMIERZ NOWAK

tel. 61 850 61 75

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
NACZELNIK EDWARD PRZYBYLSKI

tel. 61 850 60 20


Informacje o Oddziale

WOW NFZ jest jednym z 16 działających w kraju oddziałów NFZ... »

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158