WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 4414 z dnia 16 lutego 2007Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe - komunikat dla pacjentów - wyjaśnienia [A]

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Ponieważ często pytacie Państwo o zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego, przekazujemy najistotniejsze informacje zwiaząne z:

 •   rodzajem leczenia uzdrowiskowego
 •   wyborem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego
 •   terminem rozpoczęcia leczenia
 •   rodzajem pokoju
 •   wysokością odpłatności.

Poniżej postaramy się wyjaśnić Państwu zasady rozstrzygania tych kwestii.

 

©

Decyzję o rodzaju leczenia uzdrowiskowego i związanym z tym wyborem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego podejmuje lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, w oparciu o wnikliwą analizę dokumentacji medycznej pacjenta.

 

©

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Czas oczekiwania zależy także od ilości miejsc w uzdrowiskach, którymi dysponuje WOW NFZ w Poznaniu w danym roku oraz rodzaju schorzenia.

Nasi ubezpieczeni oczekują więc na leczenie od momentu wpłynięcia skierowania do WOW NFZ

w Poznaniu średnio od 6 do 8 miesięcy (szpital uzdrowiskowy) i od 10 do 12 miesięcy (sanatorium uzdrowiskowe). Powyższe terminy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu w przypadku wpływu innej niż przewidywana ilości wniosków.

 

©

Skierowanie, które wpłynęło do WOW NFZ w Poznaniu, jest ważne przez 12 miesięcy. Po tym okresie oczekiwania na realizację, jeśli WOW NFZ w Poznaniu nie może potwierdzić go celem realizacji turnusu leczenia uzdrowiskowego z powodu limitu miejsc określonego w planie finansowym WOW NFZ, jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił. O przyczynie niepotwierdzenia skierowania WOW NFZ informuje ubezpieczonego. NFZ prowadzi listę ubezpieczonych, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie uzyskali potwierdzenia skierowania. Ubezpieczeni, o których mowa mają prawo wglądu na żądanie do listy prowadzonej przez NFZ. Nowe skierowanie wystawione dla wyżej wymienionych ubezpieczonych jest potwierdzane przez NFZ

w pierwszej kolejności, jeśli balneoklimatolog stwierdził zasadność tego skierowania i NFZ dysponuje wolnymi miejscami na leczenie uzdrowiskowe zgodnie z limitem miejsc określonym w planie finansowym na dany rok.

 

©

Rodzaj pokoju ustalany jest na miejscu w uzdrowisku, w uzgodnieniu między pacjentem a personelem w miejscu zakwaterowania. Fundusz nie gwarantuje miejsc w pokojach o wybranym standardzie.

 

©

Zgodnie z obowiązującymi przepisami leczenie uzdrowiskowe jest bezpłatne dla dorosłych w szpitalach uzdrowiskowych oraz dla dzieci w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych. Ubezpieczeni ponoszą koszty dojazdu na leczenie uzdrowiskowe i powrotu, a dorośli także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym – ujęte w tabeli:

 

Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22 maja 2006r.

w sprawie leczenie uzdrowiskowego

 

LP

STANDARD

Od 1października do 30 kwietnia (PLN)

Od 1 maja

do 30 września

(w złotych)

 

W pokoju 1- osobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

22,50

29,00

 

W pokoju 1- osobowym typu studio

18,40

26,00

 

W pokoju 1- osobowym typu studio

17,40

23,50

 

W pokoju 2- osobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnego

13,80

20,00

 

W pokoju 2-osobowym typu studio

11,70

17,50

 

W pokoju 2- osobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

10,00

14,00

 

W pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

8,70

10,20

 

W pokoju wieloosobowym typu studio

7,70

9,20

 

W pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higienicznego-sanitarnego

7,20

8,70

 

 

©

Od osoby przebywającej na kuracji uzdrowiskowej pobierana jest opłata miejscowa tzw. opłata klimatyczna, za każdy dzień pobytu w określonym uzdrowisku. Stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć 3,20 zł dziennie (Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 200, poz. 1863 z dnia 30 października 2002r).

 

©

Opiekun osoby niepełnosprawnej lub osoba dorosła sprawująca opiekę nad dzieckiem kierowanym na leczenie uzdrowiskowe pokrywa pełen koszt zakwaterowania i wyżywienia w uzdrowisku.

 

©

W przypadku rezygnacji z kuracji uzdrowiskowej w proponowanym terminie należy bezzwłocznie zwrócić skierowanie z podaniem powodów rezygnacji. Zwrot powinien być uzasadniony i udokumentowany. Za uzasadnioną uznajemy rezygnację z powodu nagłego zachorowania ubezpieczonego lub śmierci osoby bliskiej, braku urlopu.

 

 • Po rezygnacji udokumentowanej i uznanej za zasadną przez WOW NFZ w Poznaniu, ubezpieczony otrzyma drugi termin wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe.

 

©

Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium dla osób pracujących odbywa się wyłącznie w ramach urlopu wypoczynkowego a w odniesieniu do grupy zawodowej nauczycieli może odbyć się również na podstawie orzeczonego „urlopu na poratowanie zdrowia”. Natomiast leczenie w szpitalu uzdrowiskowym realizowane jest w ramach zwolnienia lekarskiego.

 

©

INFORMACJA  DODATKOWA

Dla pacjenta wyjeżdżającego do Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego (ZLU) w ramach potwierdzenia skierowania przez WOW NFZ w Poznaniu

 

1.  NFZ zakontraktował za cenę „osobodnia” następujący pakiet usług standardowych:

 •           łóżko w pokoju w części hotelowej sanatorium bądź oddziału szpitalnego, pokój przydzieli ZLU w dniu przyjazdu,
 •           trzy posiłki dziennie, w tym różne rodzaje diet wg wskazań lekarza – w zależności od schorzenia,
 •           trzy badania lekarskie podczas trwania turnusu leczniczego sanatoryjnego oraz podczas turnusu leczenia szpitalnego uzdrowiskowego: badanie wstępne, cotygodniowe i końcowe, (ponadto konsultację lekarską doraźną w razie potrzeby),
 •           całodobową opiekę pielęgniarską
 •           leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania,
 •           zabiegi przez 6 dni w tygodniu:

-     w sanatorium – nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym 1 podstawowy bodźcowy, z użyciem naturalnych surowców leczniczych i 2 dodatkowe zabiegi przyrodolecznicze, fizjoterapeutyczne lub kinezyterapeutyczne,

-     w szpitalu uzdrowiskowym - nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie, w tym 1 zasadniczy zabieg bodźcowy  z użyciem naturalnych  surowców leczniczych i 2 dodatkowe zabiegi przyrodolecznicze, fizjoterapeutyczne lub kinezyterapeutyczne

-     istnieje możliwość dokupienia na życzenie pacjenta dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza w uzdrowisku, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupienia przez pacjenta.

 

2.   Roszczenia ubezpieczonego wykraczające poza zakontraktowany pakiet usług w tym dotyczące zakwaterowania – są niezasadne. Istnieje możliwość skorzystania z pakietu usług dodatkowych i ponadstandardowych – za dodatkową opłatą, na własne życzenie.

3.   Przyjazd bądź wyjazd wcześniejszy lub późniejszy jest możliwy po uzgodnieniu z Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego.

4.   Do Uzdrowiska należy zabrać:

-          dowód osobisty,

-          skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

-          ważną legitymację ubezpieczeniową lub ostatni odcinek renty (emerytury),

-          dokumentację medyczną (zlecenia lekarskie, karty wypisowe leczenia szpitalnego, zdjęcia rentgenowskie, inne wyniki badań),

-          stale pobierane leki na cały okres pobytu,

-          strój kąpielowy i czepek, duży ręcznik, kapcie (nie na śliskiej podeszwie) oraz szlafrok i strój sportowy do ćwiczeń gimnastycznych,

W przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie (wyłącznie szpital uzdrowiskowy) należy mieć przy sobie także NIP zakładu pracy, nr PESEL i NIP własny

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158