WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Informacje dla świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Artykuł archiwalny nr: 4573 z dnia 06 lipca 2007Drukuj

Podstawowa opieka zdrowotna - wzór deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej - komunikat dla świadczeniodawców [A]

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
WZÓR DEKLARACJI WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej ustala się wzór deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujący od 1 lipca 2007 roku.

Druki deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, zgodne ze wzorami określonymi w zarządzeniu nr 50/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wzoru deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz wzoru deklaracji położnej podstawowej opieki zdrowotnej, mogą być używane do dnia 31 grudnia 2007 r.

Deklaracje wyboru ubezpieczonych o wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, złożone przed dniem wejścia w życie zarządzenia, zachowują swoją ważność.

Pliki do pobrania:
1). Zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ;
2). Deklaracja wyboru;
3). Instrukcja wypełniania.

Aleksandra Stamm
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia