UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  
WsteczWersja do drukuMapa serwisuStrona główna WOW NFZ

Artykuł archiwalny nr: 6041 z dnia 9 kwietnia 2009

Komunikat dla świadczeniodawców  [A] WAŻNE! ICD-9:
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCóW
W SPRAWIE OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWANIA KODóW ISTOTNYCH PROCEDUR WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD-9-CM 
 
 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez Świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 123, poz. 801) każdy świadczeniodawca (za wyjątkiem podstawowej opieki zdrowotnej) jest zobligowany do sprawozdawania, w raportach statystycznych do NFZ, kodów wykonanych, istotnych procedur medycznych, według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM.

Najnowsza wersja kodyfikacji dostępna jest na stronach internetowych:

- Centrala NFZ - http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=8&dzialnr=5&artnr=3270&b=1 – w formie pliku Excel;
- Wyszukiwarka kodów ICD-9-CM http://www.icd9.pl/, przygotowana przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ.
 

WOW NFZ zwraca się do wszystkich Świadczeniodawców (za wyjątkiem POZ) o uzupełnienie w tegorocznych raportach statystyczno-medycznych (począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.) wszystkich brakujących kodów ICD-9-CM, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2009r.

W razie wątpliwości należy kontaktować się z Sekcją Weryfikacji Raportów Sprawozdawczych WOW NFZ – telefon (0-61) 850 63 91.

 

Aleksandra Stamm
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia