WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Informacje dla świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Artykuł archiwalny nr: 6512 z dnia 05 stycznia 2010Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący rozliczenia umów POZ za miesiąc styczeń 2010r. [A]

Komunikat dla świadczeniodawców

dotyczący rozliczenia umów POZ za miesiąc styczeń 2010r.

 

Ze względu na spowodowane trudnościami o charakterze obiektywnym wydłużenie się czasu przygotowania dla świadczeniodawców POZ przez WOW NFZ elektronicznych wersji umów informujemy:

- Wygenerowanie i dostarczenie do weryfikacji list aktywnych POZ za styczeń 2010 (oraz miesiące kolejne) możliwe będzie po uzyskaniu (za pośrednictwem systemu SZOI) nowych plików z umowami;

- Świadczeniodawcy, którzy złożyli poprawne dokumentacje aktualizacyjne / wnioski POZ otrzymają umowy sukcesywnie po przygotowaniu ich w WOW NFZ;

- Świadczeniodawcom, którzy nie złożyli wniosku POZ umowy zostaną udostępnione po 27 stycznia 2010 (w tym dniu WOW NFZ otrzyma techniczne możliwości kopiowania umów z roku 2009);

- Warunkiem udostępnienia wersji elektronicznej będzie odesłanie podpisanej kopii papierowej umowy. Przypominamy o konieczności przekazywania wniosku o rachunek bankowy.

- O sposobie rozliczenia miesiąca stycznia w zakresie stawki kapitacyjnej zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem;

- Rozliczenia realizacji świadczeń finansowanych w poszczególnych zakresach na podstawie innych niż stawka kapitacyjna jednostek rozliczeniowych, należy dokonywać na podstawie prawidłowo sporządzonych i przekazanych przez świadczeniodawców dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z postanowieniami umów.

- Poprawne rozliczenie niektórych świadczeń dla nowo zapisanych pacjentów uzależnione w weryfikacji od listy POZ będzie możliwe dopiero po złożeniu listy za styczeń 2010.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158