WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA PIElĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł archiwalny nr: 6553 z dnia 26 stycznia 2010Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert - ogłoszenie postępowań [A]

KONKURS OFERT
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielegnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2010 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: świadczenia pielegnacyjne i opiekuńcze - spo).


MATERIAŁY KONKURSOWE:

Szczegółowe warunki postępowania

Kryteria oceny ofert

Szczegółowe materiały informacyjne

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158