WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Informacje dla świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Artykuł archiwalny nr: 6556 z dnia 29 stycznia 2010Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna-Komunikat dla Świadczeniodawców-rozliczenia umów za miesiąc styczeń 2010 [A]


Komunikat dla Świadczeniodawców
Rozliczenia umów POZ za miesiąc styczeń 2010r.

Ze względu na spowodowane trudnościami o charakterze obiektywnym wydłużenie się czasu przygotowania dla świadczeniodawców POZ przez WOW NFZ elektronicznych wersji umów określa się następujący sposób rozliczania miesiąca stycznia 2010:

 • wygenerowanie i dostarczenie do weryfikacji list aktywnych POZ za styczeń 2010 (oraz miesiące kolejne) możliwe będzie po uzyskaniu (za pośrednictwem systemu SZOI) nowych plików z umowami;
 • wystawienie rachunku za styczeń 2010 będzie możliwe po otrzymaniu wersji elektronicznej umowy;
 • do rozliczenia stycznia 2010 roku (usługi rozliczane kapitacyjnie) należy uwzględnić zweryfikowane stany populacji z grudnia 2009 roku;
 • rozliczony w ten sposób okres sprawozdawczy podlegać będzie odpowiednim korektom w oparciu o zweryfikowane listy aktywne, które każdy świadczeniodawca zobowiązany będzie przedstawić po otrzymaniu elektronicznej wersji umowy na rok 2010;
 • Świadczeniodawcy POZ, którzy nie posiadają umowy z WOW NFZ w 2009 roku a będą ją mieli w roku 2010, wystawiają rachunki na ilość podopiecznych nad którą sprawują opiekę wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 (po uzgodnieniu tej ilości z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej Sekcja Lecznictwa Otwartego).

Rozliczenia realizacji świadczeń finansowanych w poszczególnych zakresach na podstawie innych niż stawka kapitacyjna jednostek rozliczeniowych, należy dokonywać na podstawie prawidłowo sporządzonych i przekazanych przez świadczeniodawców dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z postanowieniami umów.

Warunkiem otrzymania umowy elektronicznej jest:

 • dla świadczeniodawców składających dokumentację aktualizacyjną lub wniosek POZ poprawne jej złożenie wraz z udzieloną odpowiedzią na pisma wystosowane w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości;
 • dla wszystkich świadczeniodawców – poprawne złożenie wniosku o konta bankowe zgodnie z komunikatami i wytycznymi przekazanym za pośrednictwem SZOI (w wersji elektronicznej na SZOI i papierowej). Świadczeniodawcy, którzy stworzyli w SZOI wniosek o konto bankowe powinni upewnić się czy jest on przyjęty czy odrzucony (na liście wniosków w SZOI). Rozpatrzenie wniosku następuje po wpłynięciu do NFZ wersji papierowej wniosku – status przekazany oznacza że nie jest on rozpatrzony. W przypadku wniosku odrzuconego w podglądzie można sprawdzić powód odrzucenia i przygotować nowy poprawny wniosek.
 • podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza umowy

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158