WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 6600 z dnia 17 lutego 2010Drukuj

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ i jej odbioru przez tzw. "osoby trzecie" [A]

 

Komunikat w sprawie złożenia wniosku

o wydanie karty EKUZ

i jej odbioru przez tzw. „osoby trzecie”

Zgodnie z procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nr 2005/03/BWM/EKUZ/3.0 z dnia 23 grudnia 2009r., stosowaną przez Oddziały Wojewódzkie NFZ przy wydawaniu karty EKUZ, Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu uprzejmie informuje:

karta EKUZ może być odebrana przez osobę trzecią tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedstawi ona odpowiednie upoważnienie do jej odbioru

wzór upoważnienia do odbioru karty EKUZ

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158