WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowania
2018-04-20

program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
2018-04-17

w zakresie: świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu; świadczenia psychiatryczne dla dorosłych; świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży; świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie; świadczenia psychogeriatryczne; świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych; świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia; leczenie uzależnień stacjonarne; leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja); świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne; leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja); świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych; świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza); świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy); świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych; świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

! Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
2018-04-17

w zakresie: świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu; świadczenia psychiatryczne dla dorosłych; świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży; świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie; świadczenia psychogeriatryczne; świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych; świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia; leczenie uzależnień stacjonarne; leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja); świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne; leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja); świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych; świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza); świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy); świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych; świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

POZ-nocna i świąteczna opieka zdrowotna – konkurs ofert 2018 – przesunięcie terminu otwarcia ofert
2018-04-13

z dnia 17 kwietnia 2018 r. na dzień 24 kwietnia 2018 r. godz. 10:00

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania
2018-04-09

w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

Informacja WOW NFZ wobec przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 26.03.2019 r. stanowiska
2018-03-27

w sprawie organizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SOR na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz sposobu ich finansowania

Komunikat - konkurs ofert w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza
2018-02-20

w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-02-14

Izabela Krystalska, Maciej Krystalski, Alicja Krystalska, Kalisz

Światowy Dzień Walki z Rakiem w Wielkopolskim Centrum Onkologii w sobotę, 3 lutego - zapraszamy
2018-01-31

w godzinach 10-14, zobacz, co przygotował Organizator

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2018-01-02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie