WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane
2018-10-17

w zakresie: świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej, diabetologii, geriatrii; leczenia bólu; nefrologii ; endokrynologii; okulistyki; położnictwa i ginekologii; gruźlicy i chorób płuc; onkologii; neurologii dziecięcej; neonatologii; hematologii

! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań
2018-10-17

w zakresie: świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej, diabetologii, geriatrii; leczenia bólu; nefrologii ; endokrynologii; okulistyki; położnictwa i ginekologii; gruźlicy i chorób płuc; onkologii; neurologii dziecięcej; neonatologii; hematologii

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań
2018-10-16

w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat pilski; w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym: świadczenia zabiegowe w zakresie położnictwa i ginekologii – zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna oraz pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat pilski; w zakresie chirurgii onkologicznej, w tym: świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02, świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – diagnostyka onkologiczna na obszarze zabezpieczenia: powiat pilski.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań
2018-10-16

w zakresie: świadczenia w zakresie diabetologii, świadczenia w zakresie diabetologii, świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie leczenia bólu, świadczenia w zakresie leczenia bólu-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-diagnostyka onkologiczna

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
2018-10-12

w zakresie: świadczenia w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) na obszarze zabezpieczenia powiat grodziski z dnia 19 października 2018 r. na dzień 24 października 2018 r.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania
2018-09-21

Danuta Champlewska - Jędrzejewska, Dariusz Jędrzejewski, Konin
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158