WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2021-12-03

w przedmiocie świadczeń: lekarza POZ w zakresie koordynacji opieki; położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej i/lub pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2021-10-27

w przedmiocie świadczeń: lekarza POZ w zakresie koordynacji opieki; położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158