WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 10116 z dnia 27 stycznia 2014Drukuj

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w styczniu, lutym oraz marcu 2014 roku [A]

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA DOBROWOLNE
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
W STYCZNIU. LUTYM ORAZ MARCU 2014 ROKU


Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2013 r.


W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł.


Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki)
 w miesiącach: styczniu, lutym i marcu 2014 roku wynosi 360,54 zł.