UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  
Dla świadczeniodawcy » Konkursy ofert, rokowania
i aneksowanie umów - 2014
» KONKURSY I ROKOWANIA 2014 » PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA » Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofer...
WsteczWersja do drukuMapa serwisuStrona główna WOW NFZ

Artykuł nr: 10194 z dnia 24 lutego 2014

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2014 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 2008, 164, poz. 1027 z późn. zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

  • nr 15-14-000082/POZ/0112/01.0000.156.16/1 na obszarze zabezpieczenia powiat turecki
  • nr 15-14-000086/POZ/0112/01.0000.156.16/1 na obszarze zabezpieczenia powiat gostyński
  • nr 15-14-000120/POZ/0112/01.0000.156.16/1 na obszarze zabezpieczenia Poznań Wilda.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2014 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: podstawowa opieka zdrowotna – poz).

Filip Nowak
p. o. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia