WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 1035 z dnia 12 lutego 2002Drukuj

Uzdrowiska - zasady korzystania - aktualizacja [A]

Szanowni Państwo!

 

Wielokrotnie pytacie Państwo o kwestie związane z:

·          rodzajem leczenia uzdrowiskowego

·          wyborem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego

·          terminem rozpoczęcia leczenia

·          rodzajem pokoju

·          wysokością odpłatności.

Postaramy się wyjaśnić Państwu zasady rozstrzygania tych kwestii.

 

©

Decyzję o rodzaju leczenia uzdrowiskowego i związanym z tym wyborem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego podejmuje lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, w oparciu o wnikliwą analizę dokumentacji medycznej pacjenta. Informujemy, że WOW NFZ w Poznaniu posiada ograniczone możliwości zapewnienia wspólnych wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe lub zapewnienia leczenia w wybranym miejscu i terminie.

 

©

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Czas oczekiwania zależy także od ilości miejsc w uzdrowiskach, którymi dysponuje WOW NFZ w  Poznaniu w danym roku oraz rodzaju schorzenia.

Nasi ubezpieczeni oczekują więc na leczenie od momentu wpłynięcia skierowania do WOW NFZ w Poznaniu średnio od 2 do 6 miesięcy (szpital uzdrowiskowy) i od 10 do 12 miesięcy (sanatorium uzdrowiskowe). Powyższe terminy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu w przypadku wpływu innej niż przewidywana ilości wniosków.

 

©

Aby umożliwić skorzystanie z leczenia sanatoryjnego dorosłych szerszej grupie ubezpieczonych, kolejne skierowanie na leczenie w uzdrowisku osoby dorosłej można złożyć po 24 miesiącach od zakończenia ostatniego pobytu w uzdrowisku. Wcześniej przyjmowane są skierowania poszpitalne, kombatantów i dzieci jeśli są wskazania medyczne. W innym przypadku istnieje możliwość leczenia ambulatoryjnego w uzdrowiskach.

 

©

Skierowanie, które wpłynęło do WOW NFZ w Poznaniu jest ważne przez 12 miesięcy. Po tym okresie oczekiwania na realizację, jeśli WOW NFZ w Poznaniu nie może potwierdzić go celem realizacji turnusu leczenia uzdrowiskowego z powodu limitu miejsc określonego w planie finansowym WOW NFZ, jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił. O przyczynie niepotwierdzenia skierowania WOW NFZ informuje ubezpieczonego. NFZ prowadzi listę ubezpieczonych, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie uzyskali potwierdzenia skierowania. Ubezpieczeni, o których mowa mają prawo wglądu na żądanie do listy prowadzonej przez NFZ. Nowe skierowanie wystawione dla wyżej wymienionych ubezpieczonych jest potwierdzane przez NFZ w pierwszej kolejności, jeśli balneoklimatolog stwierdził zasadność tego skierowania i NFZ dysponuje wolnymi miejscami na leczenie uzdrowiskowe zgodnie z limitem miejsc określonym w planie finansowym na dany rok.

 

©

Rodzaj pokoju ustalany jest na miejscu w uzdrowisku, w uzgodnieniu pomiędzy pacjentem a personelem miejsca zakwaterowania.

 

©

Zgodnie z obowiązującymi przepisami leczenie uzdrowiskowe jest bezpłatne dla dorosłych w szpitalach uzdrowiskowych oraz dla dzieci w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych. Ubezpieczeni ponoszą koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym –

patrz tabela.

Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 listopada 2003r.

w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności  za koszty wyżywienia

i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

 

 

Lp

 

Wyszczególnienie

Od 1 października

do 30 kwietnia

(w złotych)

Od 1 maja

do 30 września

(w złotych)

1

W pokoju 1- osobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

16,90

23,30

2

W pokoju 1- osobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

14,80

20,10

3

W pokoju 2- osobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

11,55

17,00

4

W pokoju 2- osobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

10,50

13,70

5

W pokoju typu studio (2 pok.1 os. ze wspólnym węzłem higieniczno – sanitarnym)

15,20

21,00

6

W pokoju typu studio (2 pok.2 os. ze wspólnym węzłem higieniczno - sanitarnym)

11,00

15,35

7

W pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

8,50

10,00

8

W pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higienicznego-sanitarnego

6,50

8,50

9

W pokoju wieloosobowym typu studio

7,50

9,00

 

 

©

Od osoby przebywającej na kuracji uzdrowiskowej pobierana jest opłata miejscowa tzw. opłata klimatyczna, za każdy dzień pobytu w określonym uzdrowisku. Stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć 3,20 zł dziennie (Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 200, poz. 1863 z dnia 30 października 2002r).

 

©

Opiekun osoby niepełnosprawnej lub osoba dorosła sprawująca opiekę nad dzieckiem kierowanym na leczenie uzdrowiskowe pokrywa pełen koszt zakwaterowania i wyżywienia w uzdrowisku.

 

©

W przypadku rezygnacji z kuracji uzdrowiskowej w proponowanym terminie należy bezzwłocznie zwrócić skierowanie z podaniem powodów rezygnacji. Zwrot powinien być uzasadniony i udokumentowany. Za uzasadnioną uznajemy rezygnację z powodu nagłego zachorowania ubezpieczonego lub śmierci osoby bliskiej, braku urlopu.

 

·          Po rezygnacji udokumentowanej i uznanej za zasadną przez WOW NFZ w Poznaniu, ubezpieczony otrzyma drugi termin wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe.

 

©

Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium dla osób pracujących odbywa się wyłącznie w ramach urlopu wypoczynkowego a w odniesieniu do grupy zawodowej nauczycieli może odbyć się również na podstawie orzeczonego „urlopu na poratowanie zdrowia”. Natomiast leczenie w szpitalu uzdrowiskowym w ramach zwolnienia lekarskiego.

 

©

INFORMACJA  DODATKOWA

Dla pacjenta wyjeżdżającego do Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego (ZLU) w ramach potwierdzenia skierowania przez WOW NFZ w Poznaniu

 

1.        NFZ zakontraktował za cenę „osobodnia” następujący pakiet usług standardowych:

·          łóżko w pokoju w części hotelowej sanatorium bądź oddziału szpitalnego, pokój przydzieli ZLU w dniu przyjazdu,

·          trzy posiłki dziennie, w tym różne rodzaje diet wg wskazań lekarza – w zależności od schorzenia,

·          trzy badania lekarskie podczas trwania turnusu leczniczego sanatoryjnego oraz podczas turnusu leczenia szpitalnego uzdrowiskowego: badanie wstępne, cotygodniowe i końcowe, (ponadto konsultację lekarską doraźną w razie potrzeby),

·          całodobową opiekę pielęgniarską

·          leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania,

·          zabiegi przez 6 dni w tygodniu:

-          w sanatorium – nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym 1 podstawowy bodźcowy, z użyciem naturalnych surowców leczniczych i 2 dodatkowe zabiegi przyrodolecznicze, fizjoterapeutyczne lub kinezyterapeutyczne,

-          w szpitalu uzdrowiskowym - nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie, w tym 1 zasadniczy zabieg bodźcowy  z użyciem naturalnych  surowców leczniczych i 2 dodatkowe zabiegi przyrodolecznicze, fizjoterapeutyczne lub kinezyterapeutyczne

-          istnieje możliwość dokupienia na życzenie pacjenta dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupienia przez pacjenta.

 

2.        Roszczenia ubezpieczonego wykraczające poza zakontraktowany pakiet usług w tym dotyczące zakwaterowania – są niezasadne. Istnieje możliwość skorzystania z pakietu usług dodatkowych i ponadstandardowych – za dodatkową opłatą, na własne życzenie.

3.        Przyjazd bądź wyjazd wcześniejszy lub późniejszy jest możliwy po uzgodnieniu z Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego.

4.        Do Uzdrowiska należy zabrać:

-          dowód osobisty,

-          skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

-          ważną legitymację ubezpieczeniową lub ostatni odcinek renty (emerytury),

-          dokumentację medyczną (zlecenia lekarskie, karty wypisowe leczenia szpitalnego, zdjęcia rentgenowskie, inne wyniki badań),

-          stale pobierane leki na cały okres pobytu,

-          strój kąpielowy i czepek, duży ręcznik, kapcie (nie na śliskiej podeszwie) oraz szlafrok i strój sportowy do ćwiczeń gimnastycznych,

W przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie (wyłącznie szpital uzdrowiskowy) Nr NIP zakładu pracy, nr PESEL i NIP własny