WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 11176 z dnia 04 marca 2015Drukuj

Zwolnienia lekarskie – punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, SOR-y, izby przyjęć [A]

Pacjenci, którzy udają się po pomoc do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, SOR-ów, Izb Przyjęć mają prawo do otrzymania zaświadczenia o niezdolności do pracy (zwolnienie L4) lub kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zawodach sportowych, o ile lekarz taką niezdolność stwierdzi.

Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi. Tak więc niezgodne z przepisami jest odsyłanie pacjenta po takie zaświadczenie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie każde zaświadczenie lub orzeczenie nie każdy lekarz może wystawić. Związane jest to z kompetencjami, zakresem sprawowanej opieki i dostępem do dokumentacji medycznej.

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         Biuro Prasowe WOW NFZ

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158