WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje unijne

Artykuł archiwalny nr: 2257 z dnia 04 czerwca 2004Drukuj

Dla świadczeniodawców - wzory formularzy unijnych serii E 100 [A]

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
PACJENCI Z UE

Uprawnienia obywateli innych krajów Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) do świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie Polski przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, potwierdzają od dnia 1 czerwca 2004 roku następujące dokumenty:

1. Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia dla kontynuowania pobytu są potwierdzane poprzez:
    * poświadczenie wydane do dnia 31 maja 2004 roku obywatelowi innego państwa członkowskiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przedłożonego formularza E119, E128 – o ile okres ważności wskazany na formularzu wykracza poza datę 1 czerwca 2004 roku. Poświadczenie wydawane jest w języku polskim;
    * formularz E 111 – stary wzór (uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych do dnia 31 grudnia 2004 roku);
    * formularz E 111 – nowy wzór;
    * Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
    * w przypadku niektórych państw członkowskich – certyfikat zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (np. Niemcy);
    * formularz E 128 – dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych do dnia 31 grudnia 2004 roku;
    * formularz E 119 – dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych do końca okresu ważności określonego na formularzu;
    * formularz E 110 – dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych do końca okresu ważności określonego na formularzu.

Dokumenty przedkładane są świadczeniodawcy przez osobę uprawnioną do świadczeń w języku urzędowym państwa, na terenie którego znajduje się instytucja wystawiająca formularz.

2. Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie są potwierdzane poprzez:
    * poświadczenie wydane obywatelowi innego państwa członkowskiego przez NFZ na podstawie przedłożonego formularza E 106, E 109, E 120, E 121. Poświadczenie wydawane jest w języku polskim;
    * w przypadku, gdy osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie zdążyła dokonać rejestracji posiadanego formularza w Oddziale Wojewódzkim NFZ i otrzymać wyżej wymienionego poświadczenia, świadczenia powinny zostać udzielone na podstawie okazanego formularza E 106, E 109, E 120, E 121 (wystawionego w języku urzędowym państwa, na terenie którego znajduje się instytucja wystawiająca formularz).

3. Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ustalonym indywidualne zakresie przysługują osobom, które legitymują się:
    * poświadczeniem wydanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przedłożonego formularza E 123 – zakres świadczeń zostaje określony indywidualnie w poświadczeniu (wystawione w języku polskim);
    * w przypadku, gdy osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie zdążyła dokonać rejestracji posiadanego formularza w Oddziale Wojewódzkim NFZ i otrzymać wyżej wymienionego poświadczenia, świadczenia powinny zostać udzielone na podstawie okazanego formularza E 123 zgodnie z zakresem indywidualnie określonym na formularzu (formularz wystawiony jest w języku urzędowym państwa, na terenie którego znajduje się instytucja wystawiająca formularz);
    * formularzem E 112, którym instytucja właściwa osoby uprawnionej wyraża zgodę na leczenie planowane w innym państwie członkowskim (wystawionym w języku urzędowym państwa, na terenie którego znajduje się instytucja wystawiająca formularz).


ZAŁĄCZNIKI:

Nowy wzór E 111

Wzór E 106

Wzór E 109

Wzór E 120

Wzó E 121

Wzór E 123

Wzór poświadczeniaŹródło: Centrala NFZ

Zamieszczono: Olbrot Agnieszka, Biuro Dyrektora WOW NFZ

Ostatnia aktualizacja: 2004-06-25

Komunikat przeczytano 21288 razy125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158