WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 4065 z dnia 29 czerwca 2006Drukuj

Wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego - informacja dla ubezpieczonych [A]

WYDAWANIE EUROPEJSKICH KART UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
INFORMACJA DLA UBEZPIECZONYCHWielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 w siedzibach Oddziału i Delegaturach:

Adresy i numery telefonów Oddziałów Wojewódzkich NFZ i Delegatur

Karty wydawane są od ręki i bezpłatnie. W przypadku przesłania wniosku pocztą lub faksem karty wysyłane są listem poleconym na adres zamieszkania najpóźniej w ciągu trzech dni. Szczegółowe informacje dotyczące warunków otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdą Państwo tutaj.

Przypominamy, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.