UK / Health care in Poland   ESP / La protección de salud en Polonia   DE / Gesundheitsschutz in Polen   FR / Régime de l'assistance médicale en Pologne  
Dla świadczeniodawcy » Komunikaty dla Świadczeniodawców » KOMUNIKATY OGÓLNE » Komunikat dla świadczeniodawców - w sprawie uruchomienia sprawdzania poprawnośc...
WsteczWersja do drukuMapa serwisuStrona główna WOW NFZ

Artykuł archiwalny nr: 5708 z dnia 30 grudnia 2008

Komunikat dla świadczeniodawców - w sprawie uruchomienia sprawdzania poprawności kodu świadczenia (kod MZ),  [A] 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCóW

w sprawie uruchomienia sprawdzania poprawności kodu świadczenia („kod MZ”), wynikającego z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej

     

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od początku 2009 roku zostanie uruchomiona, w systemie informatycznym WOW NFZ, procedura detekcyjna umożliwiająca sprawdzanie poprawności kodów świadczeń sprawozdawanych w raportach statystyczno-medycznych przez Świadczeniodawców („kodów MZ”), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r., w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 123, poz. 801).

       

Aleksandra Stamm
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia