WOW NFZ logo Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł archiwalny nr: 5708 z dnia 30 grudnia 2008Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców - w sprawie uruchomienia sprawdzania poprawności kodu świadczenia (kod MZ), [A]

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCóW

w sprawie uruchomienia sprawdzania poprawności kodu świadczenia („kod MZ”), wynikającego z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej

     

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od początku 2009 roku zostanie uruchomiona, w systemie informatycznym WOW NFZ, procedura detekcyjna umożliwiająca sprawdzanie poprawności kodów świadczeń sprawozdawanych w raportach statystyczno-medycznych przez Świadczeniodawców („kodów MZ”), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r., w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 123, poz. 801).

       

Aleksandra Stamm
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

 
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158