WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 8071 z dnia 31 grudnia 2011Drukuj

Informacja dla pacjenta w sprawie realizacji recept po 1 stycznia 2012 r. [A]

Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawia Informację dla pacjenta w sprawie realizacji recept po 1 stycznia 2012 r., wynikającą z ustaleń podjętych 28 grudnia 2011 roku po spotkaniu z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Załącznikiem do niniejszej informacji jest lista aptek, które będą realizowały recepty od 1 stycznia 2012 roku

Informacja dla pacjenta w sprawie realizacji recept po 1 stycznia 2012 r.

Informujemy, że pacjent, któremu od 1 stycznia 2012 roku apteka odmówiła realizacji prawidłowo wystawionej recepty, powinien skontaktować się z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ:

 •  pod numerami bezpłatnej infolinii 800-800-805 (tylko dla połączeń stacjonarnych)
 •  lub z całodobową informacją telefoniczną: Centrum Informacji Medycznej Tel-Med 194-94 (61-194-94 dla tel. kom.)
 •  lub dodatkowo , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00

Pod wyżej wymienionymi numerami telefonów pacjent uzyska informację o najbliższych aptekach, w których będzie mógł wykupić lek. Lista wszystkich aptek, które podpisały umowę z NFZ na realizacje recept refundowanych, będzie dostępna także na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich.

Jednocześnie informujemy, że apteka, która zawarła z NFZ umowę na realizację recept refundowanych nie może odmówić realizacji recepty refundowanej z powodu braku na recepcie informacji o stopniu odpłatności lub identyfikatora oddziału NFZ. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie recept refundowanych z dnia 23 grudnia 2011 r., które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., apteka powinna zrealizować taką receptę.

W przypadku braku na recepcie informacji o odpłatności określonej w wykazie leków refundowanych, apteka powinna wydać w przypadku leku występującego w jednej odpłatności, stosując właściwą odpłatność, a w przypadku leku występującego w kilku odpłatnościach – za najwyższą odpłatnością określoną w wykazie. W przypadku braku identyfikatora oddziału NFZ lek powinien zostać wydany po weryfikacji uprawnień pacjenta.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia, w tym także o realizację recepty refundowanej jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W razie braku takiego dokumentu, uprawniony do świadczeń pacjent może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 •  imię i nazwisko,
 •  datę urodzenia,
 •  PESEL,
 •  nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 •  nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku przedstawienia w późniejszym terminie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Informujemy również, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma prawa umieszczać na recepcie żadnych informacji dotyczących refundacji leku, np. identyfikatora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Dane na recepcie mogą być umieszone wyłącznie przez osobę uprawnioną (lekarza, felczera), a w przypadku ich niewpisania lub wpisania ich w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem − przez osobę wydającą lek.

Recepty wystawione przed 1 stycznia 2012 r. będą realizowane zgodnie z odpłatnością określoną w nowej liście leków refundowanych.

LISTA APTEK, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY RECEPTY OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158