WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2024 – sprostowanie podstawy prawnej
2023-12-01

w zakresie: NADZÓR TELEMETRYCZNY NAD PACJENTAMI Z IMPLANTOWANYMI URZĄDZENIAMI WSZCZEPIALNYMI; BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania
2023-12-01

w zakresie: OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2024 – cena oczekiwana
2023-11-28

w zakresie: nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2024 – ogłoszenie postępowań
2023-11-28

w zakresie: nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158