WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna konkurs ofert 2023 unieważnienie postępowania
2023-03-30

w zakresie położnictwa i ginekologii na obszarze grupy powiatów: powiat jarociński, kaliski i krotoszyński

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
2023-03-29

w zakresie OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY na obszarze powiatu Poznań - na dzień 30.03.2023r.

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane
2023-03-29

w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego; leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego; leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej; leczenie mięsaków tkanek miękkich; leczenie chorych na raka piersi; leczenie pacjentów z rakiem nerki; leczenie chorych na chłoniaki B – komórkowe; leczenie chorych na stwardnienie rozsiane; leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami; leczenie chorych z ciężką postacią astmy; leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego; leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego; leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A; leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka; leczenie chorych na chłoniaki T – komórkowe; leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych; leczenie pacjentów z chorobami siatkówki; leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina; leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową; leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej; leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki; leczenie idiopatycznego włóknienia płuc; leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną; leczenie pacjentów z chorobami nerek; zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu; leczenie Nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań
2023-03-29

w zakresie: program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego; leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego; leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej; leczenie mięsaków tkanek miękkich; leczenie chorych na raka piersi; leczenie pacjentów z rakiem nerki; leczenie chorych na chłoniaki B – komórkowe; leczenie chorych na stwardnienie rozsiane; leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami; leczenie chorych z ciężką postacią astmy; leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego; leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego; leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A; leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka; leczenie chorych na chłoniaki T – komórkowe; leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych; leczenie pacjentów z chorobami siatkówki; leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina; leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową; leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej; leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki; leczenie idiopatycznego włóknienia płuc; leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną; leczenie pacjentów z chorobami nerek; zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu; leczenie Nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowań
2023-03-29

w zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY; LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO; LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań
2023-03-28

w zakresie: OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania
2023-03-28

w zakresie: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 – odwołanie postępowania
2023-03-23

w zakresie: świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe, na obszarze powiatu ostrzeszowskiego

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane
2023-03-23

w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/ opiekuńczo – leczniczym; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży /opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie /opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie /opiekuńczo - leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań
2023-03-23

w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/ opiekuńczo – leczniczym; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży /opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie /opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie /opiekuńczo - leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158