WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł archiwalny nr: 6793 z dnia 18 maja 2010Drukuj

Komunikat w sprawie zablokowania umów za lata 2009 i wcześniejsze [A]

 

KOMUNIKAT WOW NFZ
w sprawie zablokowania umów za lata 2009 i wcześniejsze

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu informuje o planowanym zamknięciu elektronicznym umów za lata 2009 i wcześniejsze. Oznacza to, że każde sprawozdane w raporcie statystycznym świadczenie medyczne wykonane w tym czasie nie zostanie zaimportowane do systemu informatycznego WOW NFZ.

W związku z powyższym, zgodnie z komunikatem z dnia 6 maja br. dotyczącym rozliczeń umów za lata 2009 i wcześniejsze, ponownie prosimy świadczeniodawców o przeanalizowanie stanu rozliczeń za lata ubiegłe.

W przypadku stwierdzenia przekazania świadczeniodawcy nienależnych środków finansowych oddział wojewódzki NFZ wezwie do ich zwrotu.

Zamknięcie umów planowane jest na dzień 1 czerwca 2010 roku.

Po tym terminie wszelkie korekty raportów statystycznych będą mogły być dokonywane wyłącznie po odblokowaniu elektronicznym umowy, na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy zaakceptowany przez Dyrektora WOW NFZ.

Zbigniewa Nowodworska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158