WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 7425 z dnia 09 kwietnia 2013Drukuj

Gdzie szukać pomocy medycznej w nocy i święta?

Aktualizacja: 28.05.2024 r.

Informacja dla pacjentów w sprawie uzyskania pomocy medycznej w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tzw. "wieczorynek", doraźnej pomocy stomatologicznej, szpitalnych oddziałów ratunkowych - SOR oraz Izb Przyjęć - IP.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka – nie obowiązuje rejonizacja.

  Wykaz placówek udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w Wielkopolsce

W przypadku konieczności zamówienia wizyty domowej, pacjent powinien skontaktować się z placówką realizującą świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w wyznaczonym rejonie zabezpieczenia. Rejony zabezpieczenia ustalone są przez granice powiatów z wyłączeniem:

 • miasta Poznań i powiatu poznańskiego,
 • powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • powiatu pilskiego.

Rejony operacyjne dla tych obszarów zostały przedstawione na poniższych wykazach:

►   Wykaz rejonów wyjazdowych dla miasta Poznań i okolic

►   Wykaz rejonów wyjazdowych dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

►   Wykaz rejonów wyjazdowych dla powiatu pilskiego

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) i Izby Przyjęć (IP) udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, które polegają  na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów:

 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

W oddziale nie odbywają się przyjęcia osób skierowanych na leczenie szpitalne w trybie planowym. 

Pamiętaj! SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Na SOR zgłaszasz się, gdy na przykład doznasz urazu, ulegniesz wypadkowi lub podejrzewasz u siebie zawał bądź udar.

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie wystawia recept na leki przyjmowane przewlekle oraz skierowania na badania.

►   Wykaz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Wielkopolsce

►   Wykaz Izb Przyjęć w Wielkopolsce

 

Doraźna pomoc stomatologiczna

W placówce doraźnej pomocy dentystycznej Pacjenci mogą uzyskać pomoc w stanach nagłych, w godz. od 19 do 7 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.

W Wielkopolsce dyżury stomatologiczne pełni placówka:

 • POZDENT STOMATOLOGIA

ul. Czajcza 1A

61-546 Poznań-Wilda

nr tel. 61 835 18 01

 

 • NZOZ "CORDIS"

Osiedle 2000 10

64-005 Racot

nr tel. 65 513 29 07

 

Szczegółowych informacji udzielamy również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590. Zadzwoń i sprawdź, gdzie masz najbliżej.

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158