WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł archiwalny nr: 9183 z dnia 30 marca 2012Drukuj

Komunikat dla świadczeniobiorców posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, [A]


KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów w sprawie uprzywilejowanego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż w przypadku problemów lub trudności w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów uprawnionych do korzystania z opieki zdrowotnej poza kolejnością zgodnie z treścią art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) można zwrócić się do pracowników Sekcji Informacji Telefonicznej Wielkopolskiego OW NFZ w Poznaniu, którzy udzielą informacji dotyczących rozwiązania bieżących problemów, dla których Narodowy Fundusz Zdrowia jest gestorem.

Informację można uzyskać w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:

  • Tel. 61 850 60 36 – Poznań ul. Piekary 14/15
  • Tel. 61 850 60 72 – Poznań ul. Piekary 14/15
  • Tel. Kom. 691 626 331 – Poznań ul. Piekary 14/15

Krzysztof Filipowiak
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Kierownik Wydziału
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158