WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł archiwalny nr: 9184 z dnia 30 marca 2012Drukuj

Komunikat dla żołnierzy i pracowników wojska rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju [A]

 

KOMUNIKAT DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA

RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż w przypadku problemów lub trudności w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przez żołnierzy lub pracowników wojska poszkodowanych w operacjach pokojowych, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162 poz. 1117 oraz Dz.U.2008 Nr 164 poz.1027 z późn. zm.) można zwrócić się do Konsultanta Wielkopolskiego OW NFZ w Poznaniu ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa. Uruchomiony punkt do roboczych kontaktów konsultacyjno-koordynacyjnych udziela porad w rozwiazywaniu bieżących problemów, dla których Narodowy Fundusz Zdrowia jest gestorem. Informację można uzyskać pod numerem telefonu 61 850 60 01 w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną, przesyłając zapytanie na adres: zofia.rolirad-pstrag@nfz-poznan.pl.

Ponadto wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Pozna Granicami Kraju: www.stowarzyszenierannych.pl lub telefonicznie pod numerem: 603 571 514.

Krzysztof Filipowiak
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Kierownik Wydziału
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158