WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Artykuł archiwalny nr: 11574 z dnia 14 października 2015Drukuj

Ratownictwo medyczne - wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie PRM [A]

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojewoda Wielkopolski stworzył wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru.
Wykaz ten stanowi rekomendację dla zespołów ratownictwa medycznego w zakresie transportu osób poszkodowanych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.


Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie wojewódzkim, dotyczy następujących zakresów świadczeń zdrowotnych:

 • chirurgii ogólnej;

 • chirurgii naczyniowej;

 • kardiochirurgii;

 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 • neurochirurgii;

 • torakochirurgii;

 • chirurgii szczękowo-twarzowej;

 • położnictwa i ginekologii – wg  stopnia referencyjności


  Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru - poziom województwa

   

  Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie krajowym dotyczy następujących zakresów świadczeń zdrowotnych:

  • leczenia hipotermii głębokiej;

  • replantacyjnych;

  • leczenia hiperbarycznego;

  • leczenia ciężkich oparzeń i odmrożeń;

  • toksykologii;

  • chorób wysoce zakaźnych;

  • leczenia pacjenta urazowego

  Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru - poziom krajowy

  źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych WOW NFZ

   

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158