WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 11731 z dnia 31 grudnia 2015Drukuj

Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane. [A]

INFORMACJA DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji.

[Instrukcja]

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wykaz miejsc w których można złożyć dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Miejsce/miejsca przyjmowania wniosków w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ:

1. WOW NFZ, Wydział Gospodarki Lekami, pokój 901, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

2. Delegatura WOW NFZ w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

3. Delegatura WOW NFZ w Koninie, ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin

4. Delegatura WOW NFZ w Lesznie, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno

5. Delegatura WOW NFZ w Pile, ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

Pliki do pobrania

instrukcja_pdf  instrukcja_pdf  [156KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158